Nhận diện và đấu tranh với những kẻ “cơ hội chính trị”

Để đấu tranh có hiệu quả với những kẻ “cơ hội chính trị”, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nói chung, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng nói riêng cần nhận thức đúng những biểu hiện của kẻ “cơ hội chính trị” và tính chất phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống kẻ “cơ hội chính trị” hiện nay. Từ đó, chủ động, kịp thời, kiên quyết thực hiện những biện pháp, bước đi thích hợp, kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống”, không thỏa hiệp với những tư tưởng, biểu hiện của kẻ “cơ hội chính trị” ở mọi nơi, mọi lúc. Đấu tranh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận, kinh tế, văn hóa, xã hội, không cho chúng có cơ hội trở thành một trào lưu, một lực lượng ảnh hưởng tới sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân ta.

Chi tiết

Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và hình ảnh, uy tín Bộ đội Cụ Hồ

“Phải đặc biệt giữ gìn, phát huy hình ảnh, uy tín của quân đội, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội. Muốn vậy, kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm, quân đội phải làm gương cho các nơi khác”-đó là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương) tại Hội nghị Quân ủy Trung ương phiên họp cuối năm 2017. Tinh thần chỉ đạo ấy đã và đang được thể hiện rất rõ qua việc xử lý sai phạm của một số cán bộ cao cấp trong quân đội thời gian gần đây…

Chi tiết
khong-the-xuyen-tac-chien-thang-lich-su-dien-bien-phu

Không thể xuyên tạc Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Khi cả nước đang tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) thì những ngày qua, trên Internet và một số trang mạng xã hội lại lạc lõng xuất hiện một số bài viết có nội dung phán xét, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn này của nhân dân Việt Nam. Bên cạnh tập trung xuyên tạc bản chất, tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta; chúng còn xuyên tạc, hạ bệ thần tượng lịch sử như phủ nhận tấm gương anh dũng hi sinh của Anh hùng Tô Vĩnh Diện. Đây là những luận điệu, hành động không mới về thủ đoạn nhưng hết sức thâm độc, qua đó gieo rắc sự nghi ngờ, làm phân tâm niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là giới trẻ hiện nay.

Chi tiết

Xây dựng tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội hiện nay

Tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam một mặt được hình thành, củng cố, phát triển dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội; mặt khác, còn dựa trên tình thương yêu giai cấp, tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn như ruột thịt “lúc thường cũng như lúc ra trận” giữa những con người cùng chung chí hướng, mục tiêu, lý tưởng, cùng thực hiện nhiệm vụ cao cả và rất vinh quang của người quân nhân cách mạng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Chi tiết

Tăng cường quản lý, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong Quân chủng Phòng không-Không quân

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BQP ngày 29-01-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong Quân đội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh những bất cập trong phối hợp ghi âm, ghi hình nội dung một số cuộc họp, hội nghị phục vụ công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, một số cá nhân đã đưa thông tin có nội dung bí mật quân sự hoặc tự ý đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, hoạt động nội bộ lên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cá nhân, tập thể trong các cơ quan, đơn vị…

Chi tiết

Trị “bệnh” quan liêu, mệnh lệnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức ta, để làm hỏng công việc của ta”...

Chi tiết
su-ra-doi-phat-trien-cua-chien-luoc-“dien-bien-hoa-binh”

Sự ra đời, phát triển của chiến lược “diễn biến hòa bình”

Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ cần phải “đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”. Trước đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta.

Chi tiết
xay-dung-tinh-dong-chi-dong-doi-trach-nhiem-khong-cua-rieng-ai

Xây dựng tình đồng chí, đồng đội - trách nhiệm không của riêng ai

Tình đồng chí, đồng đội là tình cảm đặc biệt, gắn bó những người tuy có hoàn cảnh khác nhau, nhưng có cùng lý tưởng, mục tiêu, giai cấp, đến bên nhau bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, để phấn đấu, hi sinh, chiến đấu vì lý tưởng chung. Và đương nhiên, sức mạnh của tập thể sẽ tăng gấp bội nếu tình đồng chí, đồng đội được thắt chặt và ngược lại, sẽ rất nguy hiểm nếu mối quan hệ ấy bị xem nhẹ, áp đặt tiêu cực theo lối “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.

Chi tiết
loi-dung-dich-benh-de-bia-dat-xuyen-tac-la-toi-ac

Lợi dụng dịch bệnh để bịa đặt, xuyên tạc là tội ác

Thời gian qua, bất chấp khó khăn đang “bủa vây” đe dọa sức khỏe, cướp đi bao mạng sống của nhân dân trên toàn cầu khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, các thế lực thù địch, phản động và một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã dã tâm đăng tải, phát tán lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật.

Chi tiết
boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cho-cac-nha-bao-de-nang-cao-hieu-qua-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho các nhà báo để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trong những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chi tiết
nhan-dien-ro-am-muu-thu-doan-chong-pha-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-tu-cac-the-luc-thu-dich-phan-dong-de-dau-tranh-hieu-qua

Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ các thế lực thù địch, phản động để đấu tranh hiệu quả

Vào trước mỗi kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra, các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết tổ chức nhiều hoạt động chống phá, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm, không từ một phương thức nào để thực hiện âm mưu xuyên suốt là chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Chi tiết
muon-huong-trai-hoa-binh-phai-bao-ve-cay-doc-lap

Muốn hưởng trái hòa bình, phải bảo vệ cây độc lập

Cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại thành công và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra một trang vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không những giúp nhân dân Việt Nam chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than mà còn mang lại độc lập, tự do; xác lập vị thế mới để đất nước tiếp tục vượt qua những thách thức thời đại, ngày càng phát triển như hôm nay. Thế mà, bằng những luận điệu xét lại lịch sử, 74 năm trôi qua, đây đó vẫn có những kẻ cơ hội chính trị muốn xuyên tạc, đổi trắng thay đen hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

Chi tiết
kien-quyet-dau-tranh-voi-“nam-doc-thong-tin”-va-cac-“thuyet-am-muu”-den-toi

Kiên quyết đấu tranh với “nấm độc thông tin” và các “thuyết âm mưu” đen tối

Thông tin xuyên tạc, bịa đặt, thông tin giả đang từng ngày, từng giờ lan tràn trên internet và mạng xã hội. Đằng sau sự tán phát thông tin ấy, có không ít sự việc được đơm đặt, dựng chuyện bởi những kẻ thực hiện các “thuyết âm mưu”.

Chi tiết

Cảnh giác, đấu tranh chống lại thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Thời gian qua, sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương thông báo kết luận kỳ họp 30, trong đó có nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức vì những sai phạm trong việc xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Chi tiết

Một quyết định nghiêm minh, thấu lý, đạt tình, góp phần làm trong sạch Đảng

Việc Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương chính thức thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo (Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản (NXB) Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân bày tỏ đồng tình, ủng hộ.

Chi tiết

Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ

Sau khi báo chí, công luận gần đây thông tin về việc xử lý những sai phạm của ông Chu Hảo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng tình. Tuy nhiên, trên mạng xã hội và đài, báo nước ngoài lại xuất hiện một số ý kiến cố tình làm sai lệch sự việc với dụng ý nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam; cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang kỳ thị, “gạt ra bên lề”, “đánh” những trí thức “chân chính”…

Chi tiết

Thiếu trách nhiệm - một suy thoái “kép” của cán bộ, đảng viên

Sống trong cuộc đời này, ai cũng phải có trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm với chính mình, công việc, gia đình, xã hội thì con người khó có thể trưởng thành, tiến bộ. Đối với cán bộ, đảng viên, trách nhiệm không dừng lại ở bổn phận “việc phải làm, việc phải gánh vác, việc phải nhận lấy về mình”, mà đó còn là một trong những giá trị thuộc về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, chiều sâu văn hóa của người chiến sĩ tiên phong của Đảng. Tuy nhiên, việc thấu hiểu, thể hiện, hành xử với hai chữ “trách nhiệm” của một bộ phận cán bộ, đảng viên thời gian qua có nhiều vấn đề rất đáng cảnh báo.

Chi tiết
1 2 3 4 5 Tiếp

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website