13 giờ:15 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 , 2023

Tăng cường quản lý, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong Quân chủng Phòng không-Không quân

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BQP ngày 29-01-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong Quân đội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh những bất cập trong phối hợp ghi âm, ghi hình nội dung một số cuộc họp, hội nghị phục vụ công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, một số cá nhân đã đưa thông tin có nội dung bí mật quân sự hoặc tự ý đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, hoạt động nội bộ lên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cá nhân, tập thể trong các cơ quan, đơn vị…

Để bảo đảm an ninh, an toàn, bí mật cho các hoạt động của Quân chủng, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, đồng thời phục vụ có hiệu quả trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và các nhiệm vụ đột xuất của Quân chủng, các cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 100/CT-BQP ngày 13-11-2019 của Bộ Quốc phòng “về việc quản lý, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong Quân đội”; các quy định về trao đổi, cung cấp, bảo đảm an toàn thông tin, quản lý tài liệu và bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự. Trong đó, tập trung vào Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018, Luật An ninh mạng năm 2018, Thông tư số 181/2017/TT-BQP ngày 3-8-2017 quy định các cuộc họp của Bộ Quốc phòng, Thông tư số 183/2017/TT-BQP ngày 04-8-2017 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng, Thông tư số 64/2018/TT-BQP ngày 15-5-2018 quy định thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng, Thông tư số 3/2019/TT-BQP ngày 10-1-2019 quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng, Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Bộ Quốc phòng được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2019/TT-BQP ngày 12-6-2019, Thông tư số 130/2019/TT-BQP ngày 11-9-2019 quy định tuyên truyền về Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo khác của Việt Nam, Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong QĐND Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 110/TT-BQP ngày 22-8-2014, Chỉ thị số 73/CT-BQP ngày 15-5-2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 4-6-2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc pham vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao…

Những nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về hoạt động của các cơ quan, đơn vị phải được chỉ huy cơ quan, đơn vị phê duyệt. Nội dung tư liệu được ghi âm, ghi hình phục vụ công tác tuyên truyền phải được rà soát, kiểm duyệt lại trước khi đăng tải và lưu trữ, bảo quản theo quy định về công tác bảo vệ bí mật, bảo vệ tài liệu. Người chỉ huy cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, kỷ luật Quân đội và chỉ huy cấp trên về những nội dung tuyên truyền hoặc cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác tuyên truyền.

Các cơ quan, đơn vị chỉ được sử dụng những thiết bị ghi âm, ghi hình chuyên dụng không kết nối Internet và đã được kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong các cuộc họp, hội nghị, buổi làm việc, hoạt động huấn luyện, diễn tập; không sử dụng các thiết bị của cá nhân để ghi âm, ghi hình những hoạt động nêu trên; căn cứ tính chất, tầm quan trọng và yêu cầu bảo mật của mỗi sự kiện hoặc hoạt động, ban tổ chức bố trí  người nhận, quản lý thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình của cá nhân gửi khi đến tham dự. Việc ghi âm, ghi hình nội dung hội nghị, cuộc họp , buổi làm việc với thủ trưởng các cấp và những hoạt động của cơ quan, đơn vị để làm tài liệu nghiên cứu, học tập, lưu trữ, tuyên truyền… cơ quan chủ quản các sự kiện phải xây dựng kế hoạch, được chỉ huy cơ quan, đơn vị phê duyệt hoặc được sự đồng ý của thủ trưởng cấp trên khi đến làm việc (nếu có); đồng thời, xác định rõ lực lượng, phương tiện, phạm vi, nội dung được ghi âm, ghi hình và thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan, tham gia làm nhiệm vụ biết để thực hiện. Nội dung tài liệu ghi âm, ghi hình phải xác định độ mật theo quy định, mọi tư liệu, tài liệu, hình ảnh được ghi âm, ghi hình và các thiết bị lưu trữ đều phải đăng ký, quản lý, sử dụng theo đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Cán bộ, phóng viên cơ quan báo chí tham dự đưa tin về hội nghị, cuộc họp hoặc các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị phải thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng về hoạt động báo chí, xuất bản; quy định về công tác bảo vệ bí mật và quy định của ban tổ chức hoặc người chủ trì. Phóng viên báo chí chỉ được tiếp xúc và ghi âm, ghi hình những nội dung, phạm vi không thuộc bí mật nhà nước, bí mật quân sự. Trước khi khai mạc, ban tổ chức hoặc người chủ trì có trách nhiệm thông báo và yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm quy định về việc sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình, nội dung và phạm vi sự kiện được ghi âm, ghi hình. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khi được giao nhiệm vụ ghi âm, ghi hình tại các hội nghị, cuộc họp, các hoạt động huấn luyện, diễn tập và những hoạt động khác phục vụ cho việc lưu trữ sử dụng lâu dài và nhiệm vụ tuyên truyền chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, các hoạt động để được cấp giấy ra, vào thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc buổi ghi âm, ghi hình, người đại diện cơ quan, đơn vị chủ trì các hoạt động và người đại diện cơ quan, đơn vị được giao thực hiện việc ghi âm, ghi hình lập biên bản xác định độ mật của tư liệu, tài liệu và bàn giao cho cơ quan, đơn vị ghi âm, ghi hình quản lý. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên được giao quản lý tư liệu, tài liệu, vật mang tài liệu đã được ghi âm, ghi hình chịu trách nhiệm trước pháp luật, kỷ luật Quân đội và cấp trên trong quản lý, sử dụng những tư liệu này; việc nghiên cứu, khai thác, sử dụng tư liệu ghi âm, ghi hình phục vụ cho các nhiệm vụ và công tác tuyên truyền phải có kế hoạch và được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ; chủ động kiểm tra, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong trao đổi, cung cấp thông tin, quản lý, sử dụng thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình; mọi tổ chức, cá nhân vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website