7 giờ:22 phút Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 , 2017

Kinh nghiệm và hiệu quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ở Quân chủng PK-KQ:

Bài 1: Hiểu rõ phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" để phấn đấu, xứng danh

Chỉ thị 788-CT/QUTW, ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ra đời trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu “Phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta, nhằm chia rẽ Đảng với Quân đội, với tham vọng tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội xa rời Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những chủ trương đúng đắn và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 788 về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” lần nữa khẳng định, toàn quân nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng luôn kiên định, sắt son với Đảng; lấy Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mang bản chất truyền thống của Quân đội ta nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng. Nó được thể hiện sâu sắc, cô đúc ngay trong lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam, đó là: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

“Bộ đội Cụ Hồ” là tên gọi, danh hiệu bình dị, gần gũi mà cao quý được nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Danh hiệu và phẩm chất đặc biệt đó được xây đắp nên trước hết từ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân. Đồng thời, được lưu giữ, kế thừa, không ngừng phát triển qua thực tiễn đấu tranh cách mạng.

Đại tá Phạm Đức Dũng - Trưởng Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ), cho biết: “Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được đắp xây từ máu xương, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ đội PK-KQ nói riêng. Nói đến chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là nói đến những chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng. Đó là lý tưởng chiến đấu cao đẹp, yêu nước, yêu chế độ, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và công tác; tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn, tình đoàn kết quân - dân cá nước; tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh... Phẩm chất, truyền thống tốt đẹp ấy phản ánh bản chất cách mạng và là sức mạnh nội sinh được tích hợp ở một trình độ cao trong quá trình xây dựng và chiến đấu của Quân đội nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng”.

Tìm hiểu từ thực tiễn chúng tôi thấy rằng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, rèn luyện, trau dồi cho mọi cán bộ, chiến sĩ về những phẩm chất tốt đẹp này. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đi đôi với đó, từ Đảng ủy Quân chủng đến cấp ủy và chỉ huy các cấp đã không ngừng tăng cường công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm mục tiêu, lý tưởng. Đây là sự thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội PK-KQ  đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và là biện pháp cụ thể đảm bảo cho giá trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được phát huy và tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Từ thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các chức năng của Quân chủng PK-KQ, trong những năm qua, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được thể hiện rõ nét, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, năng lực công tác, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng trong từng thời kỳ. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Từ làm tốt công tác dân vận, tăng cường quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; giúp dân xây dựng nông thôn mới, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… mà cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng đã làm trong những năm qua càng làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thêm tỏa sáng. Bên cạnh đó, việc chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn, bảo vệ cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố đoàn kết các dân tộc và tình hữu nghị với các nước láng giềng. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, có sức thuyết phục, sống động, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong nhân dân.

Trong tình hình hiện nay, khi nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, chúng ta đang phải đối mặt với không ít thách thức từ tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tình trạng tham nhũng, lãng phí, thực dụng, sống gấp, phi đạo đức, phản văn hóa... Đặc biệt, các thế lực thù địch đẩy mạnh Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “Phi chính trị hóa” Quân đội, hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin vào Đảng, chế độ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tất cả những điều đó đã chi phối không nhỏ đến việc rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và Quân đội. Bởi vậy, việc tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết và đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng trong tình hình mới.

NGÔ TIẾN MẠNH

>>> Bài 2: Quán triệt, nhận thức sâu sắc Chỉ thị 788

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website