5 giờ:49 phút Thứ ba, ngày 29 tháng 8 , 2017

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi làm lộ bí mật Nhà nước

Một trong những tồn tại khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chỉ ra tại Hội nghị lần thứ 4 là: “Tình trạng lộ, lọt thông tin, bí mật Nhà nước, nhất là qua mạng internet, qua các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng nghiêm trọng...".

 Nhìn một cách tổng quát về vấn đề này có thể thấy, những năm qua nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về bảo vệ bí mật Nhà nước đã được nâng lên. Cùng với việc quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các văn bản quy phạm pháp luật, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng theo thẩm quyền đã ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước từng bước được hoàn thiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho quần chúng nhân dân cũng đã được coi trọng. Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước ngày càng được củng cố, tăng cường. Các cơ quan, lực lượng chuyên trách, trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thường xuyên được xây dựng, củng cố cả về số lượng và chất lượng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với những thủ đoạn hoạt động thu thập bí mật Nhà nước của các thế lực thù địch được triển khai tích cực và có hiệu quả... Những kết quả đó đã góp phần bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập quốc tế.

 

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi làm lộ bí mật Nhà nước
 Ảnh minh họa: Internet.
Tuy nhiên, đúng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thẳng thắn chỉ ra, tình hình lộ, lọt bí mật Nhà nước thời gian qua diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý là các vụ lộ, lọt thông tin có nội dung bí mật qua internet, trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, hội nghị, hội thảo quốc tế... có xu hướng gia tăng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chấp hành chưa nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý tài liệu mật, thông tin mật, bảo vệ bí mật Nhà nước. Chấp hành kỷ luật phát ngôn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm, dẫn đến làm lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước. Đặc biệt bên cạnh những trường hợp làm lộ, lọt bí mật do vô tình, đã xuất hiện một số cán bộ, đảng viên "tự diễn biến" cố tình làm lộ bí mật Nhà nước... Trong khi đó kẻ xấu và các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tìm cách lợi dụng đường lối đối ngoại mở rộng của Đảng, Nhà nước ta để tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp, móc nối, đánh cắp bí mật Nhà nước, nhằm phá hoại ta từ bên trong. Để tìm kiếm, khai thác, thu thập những thông tin thuộc bí mật Nhà nước, các thế lực thù địch không từ bất cứ thủ đoạn nào hòng tiếp cận, móc nối, lôi kéo, mua chuộc và khống chế người có vị trí quan trọng, hoặc những người có trách nhiệm quản lý, thường xuyên tiếp xúc, sử dụng, xử lý những thông tin, tài liệu mật v.v... Đáng tiếc là trước những chiêu trò ấy, không ít cán bộ, đảng viên ta đã mắc mưu, "sập bẫy"... Trên thực tế chúng ta đã có những bài học đắt giá từ những hành vi vi phạm các quy định về quản lý tài liệu mật, để kẻ xấu lợi dụng.

 

Dư luận hẳn chưa quên vụ việc ông Nguyễn Mạnh Hà-nguyên cán bộ Cục Giải quyết khiếu nại-tố cáo và thanh tra Khu vực II thuộc Thanh tra Chính phủ và ông Trần Anh Hùng-Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ hàng hải Tam Đảo (Khánh Hòa) phải ra hầu tòa và lĩnh án tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” do làm lộ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Cá biệt trong số những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước có cả những cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý. Điển hình như, trong vụ án tham nhũng ở Tập đoàn Vinalines, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định khởi tố và Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” liên quan đến hành vi tổ chức đưa Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, trốn ra nước ngoài. Trong số các đối tượng bị khởi tố, đưa ra xét xử có cả cán bộ cấp thứ trưởng. Nguy hiểm hơn tại TP Hồ Chí Minh, có cán bộ khi được tiếp cận với văn bản mật về công tác bảo đảm an ninh trật tự cho một sự kiện trọng đại của đất nước, đã photo, chụp ảnh tài liệu mật rồi gửi vào hai tài khoản trên facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân và tổ chức này đã khai thác, sử dụng những thông tin có được để tiến hành các hoạt động chống phá ta... Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2001 đến nay đã phát hiện hơn 844 vụ lộ, lọt bí mật Nhà nước; trong đó có nhiều thông tin, tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật.

Hậu quả từ những vụ làm lộ, lọt bí mật Nhà nước là hết sức lớn, không chỉ gây phương hại đến chính trị, an ninh quốc gia mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho công tác đối ngoại, ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc. Trong xu thế hội nhập hiện nay, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ngày càng đóng vai trò quan trọng. Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lơ là, chủ quan, đơn giản, mất cảnh giác dẫn đến làm lộ bí mật Nhà nước, là biểu hiện sự thiếu trách nhiệm, tác phong làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả, không có ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao... Đó chính là một trong những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, cố tình làm lộ bí mật Nhà nước, để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng chống phá Đảng và Nhà nước là một trong những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện ấy, từ đó chủ động đề ra các giải pháp phù hợp để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lộ, lọt bí mật Nhà nước là công việc quan trọng, cấp bách trong bối cảnh đất nước đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

Từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Giữ bí mật, tức là đã nắm chắc một phần thắng lợi trong tay ta"; "Giữ bí mật của Nhà nước là một bộ phận trong cuộc đấu tranh với địch". Vì thế, Người yêu cầu "Chúng ta phải tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu thấu, để nhân dân giúp sức vào công việc này". Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, trước hết cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về giữ gìn bí mật Nhà nước.

Cần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác giữ gìn bí mật Nhà nước, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Mặt khác thông qua tuyên truyền làm cho mỗi người dân ý thức rõ việc giữ bí mật là một nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Đồng thời phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, lợi dụng đường lối đối ngoại hội nhập sâu rộng của Đảng, Nhà nước ta để tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp, đánh cắp bí mật Nhà nước nhằm chống phá ta từ bên trong, để từ đó không mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác dẫn đến vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.

Mặt khác, cần chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện giám sát chéo đối với các cơ quan, đơn vị. Trong các cơ quan cơ mật, trọng yếu, phải chấp hành nghiêm quy định, quy trình về tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức có lý lịch trong sạch, lập trường quan điểm chính trị vững vàng và có trình độ chuyên môn cao. Cùng với đó phải thường xuyên tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cả trong cơ quan, đơn vị, gia đình và địa phương, địa bàn, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên làm việc, tiếp xúc tài liệu mật, tiếp xúc với người nước ngoài,… kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định, vô tình hay cố ý làm lộ, lọt bí mật Nhà nước.

Các cơ quan, lực lượng chuyên trách cần chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các vụ lộ, lọt bí mật Nhà nước hoặc các hành vi chiếm đoạt bí mật Nhà nước để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước cần được tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện. Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật phải được đẩy mạnh để bảo đảm cho nhiệm vụ này đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, chúng ta cần tăng cường hợp tác quốc tế, nhằm thiết lập cơ chế pháp lý trong việc bảo vệ các tài liệu bí mật được trao đổi giữa Việt Nam và các nước trong thời kỳ hội nhập.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website