19 giờ:17 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 11 , 2017

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) thành công tốt đẹp

Sáng 9-11, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) đã chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại biểu các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cùng 450 đại biểu chính thức đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lương Cường khẳng định, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ & PTTN) Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc trên nhiều mặt. Tổ chức Đoàn các cấp được xây dựng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thanh niên Quân đội luôn xung kích, đi đầu trong nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ Tổ quốc, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và xã hội. Kết quả CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm qua tiếp tục khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thanh niên Quân đội luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022)
Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX là Đại hội của hành động, thể hiện niềm tin, bản lĩnh và quyết tâm của tuổi trẻ Quân đội “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Quân đội được đem trí tuệ, tài năng, sức trẻ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được trong CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm qua. 


Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để CTĐ & PTTN trong Quân đội tiếp tục giành được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong những năm tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, tuổi trẻ Quân đội cần thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhất là các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác thanh niên quân đội trong thời kỳ mới; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động đúng định hướng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và của Quân đội, xây dựng niềm tin và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu để thanh niên có kiến thức chuyên sâu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống văn hóa, trung thực, lành mạnh, đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa trong Quân đội, đội dự bị tin cậy của Đảng; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của đoàn viên thanh niên (ĐVTN); chủ động phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, cán bộ trẻ; tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức đi đôi với chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách về công tác thanh niên ở các cấp; quan tâm đảm bảo tốt về chế độ, chính sách; phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của Ban Thanh niên Quân đội; phối hợp triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội, giai đoạn 2015 2020. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và các phong trào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội; đổi mới hoạt động thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu; hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Tổ chức Đoàn các cấp phải chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác dân vận, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn... góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn địa phương, phối hợp làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, góp phần xây dựng và cũng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân, dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc trên từng địa bàn chiến lược. Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần phải xác định rõ trách nhiệm và quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức Đoàn, chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện về thời gian, vật chất và kinh phí cho Đoàn thanh niên hoạt động; đặc biệt, cần tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, có kiến thức và kỹ năng công tác, làm nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Đoàn.

Tiếp đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao tặng Thanh niên Quân đội bức trướng với nội dung: “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”. 

Với khẩu hiệu hành động của Đại hội: “Kiên định – Trí tuệ - Xung kích – Quyết thắng” Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX có nhiệm vụ: Thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị về kết quả công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Quân đội 5 năm qua (2012-2017); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Quân đội 5 năm tới (2017-2022). Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn của BCH Trung ương Đoàn (Khóa X) trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn (2017-2022); bầu đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn (2017-2022).

Bên lề Đại hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam, đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội; báo công, đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào, báo cáo thành tích với đồng chí Tổng Bí thư BCHTW Đảng; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam...Tổ chức 25 gian trưng bày, triển lãm, 60 bảng ảnh, 60 báo tường tại Hội trường Bộ Quốc phòng, giới thiệu các tư liệu hình ảnh, hiện vật về hoạt động của tuổi trẻ Quân đội qua các thời kỳ; quá trình ra đời, phát triển, trưởng thành của Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội và 65 năm truyền thống Thanh niên Quân đội; các công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm tiêu biểu của Thanh niên Quân đội tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” từ năm 2012-2017. Tổ chức Chương trình Dạ hội thanh niên với chủ đề “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tham gia biểu diễn có các đơn vị: Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; các đoàn văn công: Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng, Quan chủng Hải Quân, Quân chủng Phòng Không - Không quân; các đơn vị: Học viện Kỹ thuật quân sự...Tổng số gần 4.000 đại biểu, cán bộ, đoàn viên thanh niên dự Dạ hội.


Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022)
Đoàn đại biểu Thanh niên Quân chủng PK-KQ tham dự tại Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022)
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính uỷ Quân chủng PK-KQ, thăm quan gian trưng bày tại Đại hội.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022)

Cũng trong chiều ngày 9-11, Đại hội đại biểu toàn quân lần thứ IX đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bế mạc với nhiều nội dung được thông qua. Đại hội biểu thị tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao thông qua Chương trình hành động, nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm tới. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Thanh niên Quân đội cần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu trong mỗi lĩnh vực công tác đều đạt được đỉnh cao mới. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự, cải tiến kỹ thuật. giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; tăng cường hợp tác quốc tế thanh niên, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giao lưu với sĩ quan trẻ quân đội các nước. Thiếu tướng Lê Hiền Vân đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua mạnh mẽ trong tuổi trẻ toàn quân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX thể hiện niềm tin, bản lĩnh, ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ Quân đội: “Kiên định - Trí tuệ - Xung kích - Quyết thắng”. Thành công của Đại hội, cũng như sự phát triển vững chắc của CTĐ & PTTN Quân đội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững  bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website