14 giờ:21 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 1 , 2018

Sư đoàn 361 tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Sáng 4-1, tại Hà Nội, Sư đoàn 361 đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu các cơ quan Quân chủng. Đại tá Nguyễn Mạnh Khải - Sư đoàn trưởng, chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 361 tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy,
Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2017, Sư đoàn 361 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), diễn tập, bắn đạn thật; tham gia các cuộc hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức giành nhiều giải cao; nền nếp xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật được duy trì thường xuyên, chất lượng tốt; công tác xây dựng Đảng và nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) được giữ vững; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sư đoàn ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sư đoàn 361 tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đại tá Nguyễn Mạnh Khải - Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 361 tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018
Các đại biểu tham dự Hội Nghị.

Năm 2018, Sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; triển khai toàn diện, đúng trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật hiện có, làm chủ vũ khí, khí tài mới cải tiến, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lâm Quang Đại ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 361 đã đạt được trong năm 2017. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu, Sư đoàn cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, chỉ lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp sát với tình hình thực tiễn; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 mà Đảng ủy Quân chủng xác định. Thường xuyên duy trì nghiêm túc nền nếp trực ban sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ các tình huống trên không, không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ. Tăng cường huấn luyện, nâng cao kiến thức, trình độ cho các kíp chiến đấu; làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, khí tài mới, cải tiến. Tiếp tục hiệu chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu, văn kiện CTĐ, CTCT. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra cả thường xuyên và đột xuất, nhất là với các đơn vị còn có khâu yếu, mặt yếu. Quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp. Bảo đảm tốt hơn nữa công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Tích cực, chủ động giải quyết dứt điểm những tồn đọng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo đúng quy định…

Tin, ảnh: TRẦN LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website