15 giờ:43 phút Thứ hai, ngày 5 tháng 2 , 2018

Quân chủng Phòng không-Không quân:

Công tác đối ngoại quân sự góp phần giữ vững chủ quyền vùng trời quốc gia

Đối ngoại quân sự là một bộ phận trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu của đối ngoại quân sự là nhằm giữ gìn và phát triển mối quan hệ với quân đội, lực lượng vũ trang các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế giới, qua đó góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước thời kỳ mới, tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

 Quán triệt các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn chú trọng tăng cường các hoạt động đối ngoại quân sự trên lĩnh vực Phòng không - Không quân (PK-KQ) nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với lực lượng PK, KQ các nước. Trong năm 2017, công tác đối ngoại quân sự của Quân chủng được thực hiện có nền nếp, chặt chẽ theo đúng quy định hiện hành. Các đoàn ra, đoàn vào đều bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, quy định về đối ngoại quân sự và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Công tác đối ngoại quân sự góp phần giữ vững chủ quyền vùng trời quốc gia
Đại tướng Briender Singh Dhanoa - Tư lệnh Không quân Ấn Độ
tặng lô gô kỷ niệm cho Trung tướng Lê Huy Vịnh.

Đại tá Hoàng Văn Huấn - Trưởng Phòng Đối ngoại Quân chủng, cho biết: “Năm 2017, Quân chủng đã thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về các hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo với các nội dung, biện pháp cụ thể mang tính định hướng cho công tác đối ngoại quân sự và hội nhập quốc tế của Quân chủng. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tổ chức các đoàn ra, đoàn vào bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định và hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ giữa lực lượng PK-KQ Việt Nam với lực lượng PK, KQ các nước trên thế giới. Tổ chức quản lý chặt chẽ các cuộc tiếp xúc giữa các tổ chức và cá nhân trong Quân chủng với các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ hộ chiếu của các quân nhân trong Quân chủng. Năm 2017, Quân chủng đã tổ chức cho 82/361 lượt người đi công tác nước ngoài và tổ chức đón tiếp 135 /1.244 lượt người nước ngoài đến thăm và làm việc với Quân chủng đúng quy chế tổ chức, quản lý và phối hợp công tác đối ngoại quân sự”.

Công tác đối ngoại quân sự góp phần giữ vững chủ quyền vùng trời quốc gia
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng và Đại tướng Terrence J.O’shaughnessy
- Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương (Hòa Kỳ) duyệt đội danh dự Quân chủng PK-KQ.

Năm qua, hoạt động đối ngoại quân sự của Quân chủng đã triển khai toàn diện, tích cực, giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nghiêm quy chế, quy định. Các quan hệ song phương, đa phương của Quân chủng đạt kết quả tốt, nhất là trong hợp tác khoa học - kỹ thuật và công nghệ quân sự; trong các diễn đàn khu vực, giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác huấn luyện an toàn bay, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp xử lý, tẩy rửa ô nhiễm hóa chất dioxin tồn lưu do chiến tranh để lại... Công tác đối ngoại của Quân chủng góp phần làm phong phú hoạt động đối ngoại quốc phòng, tạo lập được thế trận đối ngoại quân sự rộng mở, vững chắc, đóng góp tích cực vào thành tựu đối ngoại chung của Quân đội, đất nước, giữ vững chủ quyền vùng trời quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. 

 Trong thời gian tới, công tác đối ngoại quân sự của Quân chủng tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với các nước trên lĩnh vực PK, KQ, trao đổi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn về an toàn bay, cứu hộ, cứu nạn và y học hàng không… Tiếp tục cử các đoàn đi nước ngoài để triển khai các dự án, hợp đồng mua sắm, sửa chữa, cải tiến, tăng hạn các loại VKTBKT, nhập khẩu các loại vật tư, phụ tùng bảo đảm cho các loại vũ khí hiện có của Quân chủng. Cử cán bộ đi học tập tại các nước bạn, nhanh chóng tiếp cận với khoa học hiện đại, làm chủ VKKT, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn làm công tác đối ngoại quân sự của Quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với chế độ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website