10 giờ:14 phút Thứ hai, ngày 14 tháng 5 , 2018

Cục Chính trị PK-KQ sơ kết, tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 14-5, Cục Chính trị PK-KQ đã tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2016-2018). Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị. Tham dự hội nghị có 225 cán bộ, nhân viên trong Cục Chính trị.

Cục Chính trị PK-KQ sơ kết, tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại hội nghị.

Trong 2 năm qua, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên, cấp ủy chi bộ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng trong Cục Chính trị đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác, trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong 2 năm 2016, 2017, cơ quan đạt VMTD; Cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị được tặng thưởng 4 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Quân chủng; 15 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 62 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, 227 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” và nhiều phần thưởng khác. Quý 1 năm 2018, Cục và các cơ quan, đơn vị tiếp tục giữ vững kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; có 8 tập thể và 18 cán nhân được khen thưởng.

Cục Chính trị PK-KQ sơ kết, tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thủ trưởng Cục Chính trị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2018).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo trung tâm và báo cáo của các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2018). Các báo cáo đã làm rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay; sự quan tâm của Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị và cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện và nhân rộng điển hình tiểu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm qua; từ đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Cục Chính trị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên quyết tâm hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, chi bộ, đảng bộ TSVM, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ trì và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa vào xây dựng mối đoàn kết, niềm tin, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách được giao. Thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 (Khóa XII). Tăng cường kiểm tra, giúp đỡ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị để quần chúng noi theo. Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm, đồng thời làm tốt công tác cổ vũ, động viên nhận rộng các điểm hình tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website