7 giờ:19 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 , 2018

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) thành công tốt đẹp

Ngày 24-5, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) đã thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm TCCT; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại biểu thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân; các đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 370 đại biểu chính thức đại diện cho cho hơn 180.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) trong toàn quân về dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX có nhiệm vụ: Thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo Báo cáo chính trị của TCCT về kết quả công tác Công đoàn Quân đội 5 năm qua (2013-2018); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp công tác Công đoàn Quân đội 5 năm tới (2018-2023). Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, giai đoạn (2018-2023); bầu đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, giai đoạn (2018-2023).

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) thành công tốt đẹp
Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của TCCT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào đoàn viên, NLĐ và hoạt động Công đoàn trong Quân đội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ phát triển toàn diện về mọi mặt. Nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ VIII; nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt kết quả cao. Phát huy tốt vai trò, chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức phong trào thi đua; tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ĐVCĐ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng. Vị thế của tổ chức Công đoàn trong Quân đội ngày càng được nâng cao; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) thành công tốt đẹp
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu
tham quan gian trưng bày của Quân chủng PK-KQ.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, trong thời gian tới, cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn quân phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, QĐND Việt Nam và truyền thống vẻ vang gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công đoàn Quốc phòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và Chương trình hành động của Công đoàn Quân đội giai đoạn (2018 - 2023), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và chúc mừng sự trưởng thành, tiến bộ cùng những cống hiến, đóng góp to lơn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng; biểu dương cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Công đoàn Quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Nghị quyết Đai hội Đảng Quân đội lần thứ X; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng phát triển cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện cán bộ, ĐVCĐ. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, lao động quốc phòng, đáp ứng cuộc cách mạng khoa học công nghệ, có khả năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật tiên tiến, hiện đại…góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh, tổ chức Đảng TSVM, cơ quan đơn vị VMTD, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong tình hình hiện nay.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) thành công tốt đẹp
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao tặng Công đoàn Quân đội bức trướng.

Tiếp đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao tặng Công đoàn Quân đội bức trướng với nội dung: “Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển vì sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) thành công tốt đẹp
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội 
đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) thành công tốt đẹp
Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX thể hiện niềm tin, bản lĩnh, ý chí và quyết tâm của cán bộ, ĐVCĐ Quân đội. Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ XII; thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

* Trước đó, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho các đại biểu ưu tú của Đại hội đến chào, báo cáo thành tích. Đồng thời, Đại hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam, đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội; báo công, đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013-2018; trưng bày, triển lãm các công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm tiêu biểu của đoàn viên công đoàn từ năm 2013-2018. 

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website