12 giờ:12 phút Thứ tư, ngày 16 tháng 1 , 2019

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 16-1, tại Hà Nội, các ngành: Tham mưu, Chính trị, Kỹ thuật, Hậu cần trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo tại Hội nghị các ngành có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Ngành Chính trị: Dự và chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2019 có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng được triển khai toàn diện, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB, huấn luyện hội thao, hội thi, bắn, ném bom đạn thật các đơn vị Không quân, diễn tập, bắn đạn thật của lực lượng Phòng không, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2018-2020 chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tình hình chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân cơ bản ổn định, an toàn.

Năm 2019, ngành Chính trị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Chủ động tiến hành và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” năm 2019 mà nghị quyết Đảng ủy Quân chủng đã xác định; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm chuyển biến mạnh mẽ, thực chất công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý chính trị nội bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế, quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nghị quyết ở các cấp. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, chủ động rà soát, sắp xếp nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Quân chủng; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành, đưa hoạt động CTĐ, CTCT đi vào chiều sâu, có nền nếp, đúng nguyên tắc, chế độ quy định. (ĐỨC LƯU)

Ngành Tham mưu: Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng dự và chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tham mưu năm 2019. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng PK-KQ.

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, ngành Tham mưu Quân chủng và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, QLĐHB; nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo; xây dựng thế trận phòng không toàn quân, phòng không nhân dân liên hoàn, vững chắc; giữ vững an ninh chính trị địa bàn đóng quân; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia trong mọi tình huống. Công tác huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng, giáo dục đào tạo có chuyển biến tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng…

Năm 2019, ngành Tham mưu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, QLVT, QLĐHB; tổ chức lực lượng và duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ ở các cấp; tổ chức tốt lực lượng cơ động, lực lượng trực tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; huấn luyện nâng cao trình độ SSCĐ, năng lực QLVT, nhất là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; khai thác, sử dụng có hiệu quả VKTBKT mới, hiện đại; tham gia các cuộc diễn tập với các lực lượng, các quân, binh chủng theo kế hoạch, phù hợp với tình hình cụ thể; tiếp tục xây dựng thế trận liên hoàn, vững chắc các lực lượng  phòng không toàn quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Kha nhấn mạnh: Trước thực tiễn yêu cầu tác chiến đặt ra cho lực lượng PK-KQ ngày càng cao, ngành Tham mưu Quân chủng cần quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng và Mệnh lệnh công tác quân sự của Tư lệnh Quân chủng; không ngừng đổi mới phương án tác chiến theo hướng thực chất, hiệu quả, hiện đại; chú trọng công tác dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời những tình huống có thể xảy ra; chú trọng xây dựng ngành Tham mưu “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo (TIẾN MẠNH).

Ngành Kỹ thuật: Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Kỹ thuật. Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, ngành Kỹ thuật Quân chủng đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Bộ Quốc phòng; tiến hành đồng bộ các mặt công tác kỹ thuật đạt hiệu quả cao; bảo đảm đồng bộ, kịp thời VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao bảo đảm an toàn; tổ chức tốt việc bàn giao, tiếp nhận, nghiệm thu VKTB, VTKT, điều động, điều chuyển trang bị… bảo đảm theo tiến độ, hệ số kỹ thuật của VKTBKT đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn, sửa chữa VKTBKT theo kế hoạch đề ra. Kịp thời phát hiện và sửa chữa các hỏng hóc tại đơn vị, bảo đảm an toàn kỹ thuật và an toàn bay. Công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ thực chất, vững chắc các loại VKTBKT, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Năm 2019, ngành Kỹ thuật Quân chủng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác kỹ thuật năm 2019 của Bộ Quốc phòng; tiến hành đồng bộ các mặt công tác kỹ thuật; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ, thực chất, vững chắc các loại VKTBKT; thực hiện tốt các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa VKTBKT; làm chủ các loại VKTBKT mới, cải tiến, ưu tiên bảo đảm kỹ thuật cho VKTB làm nhiệm vụ SSCĐ, QLVT và các nhiệm vụ diễn tập, bắn, ném đạn thật, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vụ mất an toàn kỹ thuật, uy hiếp an toàn bay do lỗi kỹ thuật; tổ chức tốt các hội thi, hội thao kỹ thuật và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT và các nhiệm vụ đột xuất khác của Quân chủng năm 2019. (DƯƠNG TOÀN)

Ngành Hậu cần: Dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2019 có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Các ngành trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, ngành Hậu cần Quân chủng đã triển khai đồng bộ, kịp thời, duy trì chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, bay nhiệm vụ, bắn, ném bom, đạn thật, diễn tập; xây dựng công trình; phòng, chống dịch bệnh; vận chuyển lực lượng, vũ khí trang bị, vật chất cho các nhiệm vụ. Tiếp nhận, mua sắm, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí, vật chất, trang bị hậu cần kịp thời; thực hành tiết kiệm có hiệu quả. Tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai công tác tài chính - kinh tế đáp ứng nhu cầu chi tiêu, sử dụng ngân sách và điều tiết nguồn thu trong Quân chủng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác huấn luyện hậu cần; đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành Hậu cần Quân chủng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ biểu dương những thành tích mà ngành Hậu cần Quân chủng đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời yêu cầu, trong năm 2019, ngành Hậu cần Quân chủng tiếp tục bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Tổ chức bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định; tiếp tục tổ chức tăng gia sản xuất theo mô hình vườn - ao - chuồng ở 3 cấp gắn với bếp ăn, bảo đảm vệ sinh môi trường; rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại, triển khai các dự án, công trình bảo đảm đúng pháp luật; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hợp thức đất quốc phòng… (ÁNH TUYẾT)

                                                                  

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website