10 giờ:43 phút Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 , 2019

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019

Ngày 1-3, các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động Phong trào thi đua “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân Quyết thắng”. Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện ở các đơn vị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và Thủ trưởng các cơ quan của Quân chủng.

TRUNG ĐOÀN 240, SƯ ĐOÀN 363: Dự và chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng. Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo
tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 240.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” cho Trung đoàn 240.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Các đại biểu tham quan giáo án, mô hình, học cụ
phục vụ huấn luyện của Trung đoàn 240.

Năm 2019, Trung đoàn 240 tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; chú trọng huấn luyện cơ bản, đúng quy định, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu sát với nhiệm vụ chiến đấu của Trung đoàn; huấn luyện cho cán bộ, chỉ huy và cơ quan các cấp nắm vững đường lối quân sự của Đảng, đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của bộ đội Pháo phòng không và kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy Trung đoàn và kíp chiến đấu phân đội trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh, bay thấp đột nhập đường không…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Trung đoàn 240 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có chiều sâu các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 28NQ/TW về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; vận dụng sáng tạo, đúng phương châm huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ chiến đấu; chú trọng huấn luyện động tác cơ bản, huấn luyện chỉ tiêu cá nhân; tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động nhanh, sơ tán phòng tránh, huấn luyện thể lực nâng cao sức khỏe bền bỉ, đáp ứng yêu cầu chiến đấu liên tục dài ngày trong mọi điều kiện; kết hợp giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Trung đoàn đã phát động Phong trào thi đua “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân quyết thắng” với nội dung “1 giảm, 2 không” (Giảm vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, lao động và trong các hoạt động; không có vụ việc nghiêm trọng). (DƯƠNG TOÀN)

LỮ ĐOÀN 918: Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện Lữ đoàn Không quân 918 có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; thủ trưởng một số cơ quan, phòng chức năng của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Lữ đoàn 918.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn 918 ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện Lữ đoàn 918.

Năm 2019, Lữ đoàn 918 phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện về chỉ tiêu nhiệm vụ, giờ bay trên không, mặt đất và huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp trong tổ chức huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, phù hợp với biên chế, trang bị hiện có và trang bị mới…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng yêu cầu trong năm 2019, Lữ đoàn 918 cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật. Thực hiện chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo và chuyển loại phi công, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; tích cực huấn luyện chuyển loại làm chủ máy bay C-295, tiếp nhận và đưa vào khai thác, sử dụng máy bay C-212i. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… (ĐỨC LƯU)

TRUNG ĐOÀN 236, SƯ ĐOÀN 361: Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; thủ trưởng một số cơ quan, phòng chức năng của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng tham quan
các mô hình huấn luyện của Trung đoàn 236.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo
tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 236.

Năm 2019, Trung đoàn 236 xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; tổ chức huấn luyện cơ bản, đồng bộ, huấn luyện ứng dụng, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời trong tình hình mới; huấn luyện kíp chiến đấu là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Tăng cường huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ, huấn luyện chiến thuật. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; chú trọng huấn luyện, nâng cao thể lực cho bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung huấn luyện, tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt giải cao…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Chính ủy Quân chủng biểu dương, đánh giá cao những kết quả về công tác huấn luyện mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong năm 2019, Trung đoàn tiếp tục quán triệt, đổi mới toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Thường xuyên bám sát nội dung, chương trình, thời gian để điều hành, tổ chức huấn luyện đạt kết quả tốt. Tăng cường luyện tập hiệp đồng, xử trí các tình huống tác chiến phòng không. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ SSCĐ, quản lý vùng trời cho các kíp chiến đấu; chú trọng huấn luyện đội ngũ chiến thuật, thu hồi, cơ động, triển khai nhanh, huấn luyện đêm. Nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu…

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Đồng chí Chính ủy Quân chủng trao Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi" của Bộ Quốc phòng
và Cờ "Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi" của Bộ Tổng Tham mưu cho Trung đoàn 236.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đã trao Cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018” của Bộ Quốc phòng và Cờ “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi năm 2018” của Bộ Tổng Tham mưu cho Trung đoàn 236, Sư đoàn 361. (ĐỨC LƯU)

TRUNG ĐOÀN 93, SƯ ĐOÀN 367: Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 93, Sư đoàn 367. Cùng dự có thủ trưởng một số phòng, ban chức năng Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
T
hiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng
phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 93.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 93 tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Năm 2019, Trung đoàn 93 chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, thành thạo các hình thức, phương pháp chiến đấu, chú trọng huấn luyện đánh địch đột nhập tập kích hỏa lực đường không, vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ chiến thuật, diễn tập chiến thuật, thu hồi, cơ động triển khai nhanh; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho các đối tượng... với chỉ tiêu quân số huấn luyện đạt 98,5% trở lên, hoàn thành 100% chương trình nội dung huấn luyện, kết quả kiểm tra huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi trở lên; trình độ kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá, kíp chiến đấu phân đội hỏa lực đat giỏi; Trung đoàn đạt chỉ tiêu đơn vị huấn luyện giỏi. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Trung đoàn đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Trung đoàn cần tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm huấn luyện và các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019; đổi mới phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện đêm, hiệp đồng chiến đấu, diễn tập chiến thuật; tích cực huấn luyện làm chủ khí tài hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác huấn luyện trong năm, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 93.

Cũng tại buổi Lễ, Trung đoàn đã phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Luyện giỏi - Rèn nghiêm- Ra quân quyết thắng” với nội dung “2 giảm, 2 không”. (CÔNG GIANG)

TRUNG ĐOÀN 282, SƯ ĐOÀN 375: Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng dự và chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 Trung đoàn 282, Sư đoàn 375. Cùng dự có đại diện một số cơ quan chức năng của Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng
tham quan mô hình huấn luyện của Trung đoàn 282.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Năm 2018, Trung đoàn 282 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vùng trời; hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu huấn luyện năm; tham gia các cuộc hội thao, hội thi đều đạt giỏi và có giải; tham gia diễn tập, bắn đạn thật tên lửa C125-2TM được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị bắn giỏi”, Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”…

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Bùi Tố Việt – Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu Trung đoàn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; tập trung huấn luyện sử dụng thành thạo khí tài, trang bị, tăng cường huấn luyện chiến thuật phân đội, thu hồi, triển khai nhanh, huấn luyện đêm, nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, xử lý tình huống của kíp chiến đấu và sở chỉ huy các cấp; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, quản lý vững chắc vùng trời được giao không để bất ngờ, lỡ thời cơ. Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương xây dựng địa bàn an toàn; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện… (HỮU LỆ)

TRUNG ĐOÀN 923, SƯ ĐOÀN 371: Sáng 1-3, cùng với các đơn vị trong toàn Quân chủng, Trung đoàn 923 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân Quyết thắng”.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Chỉ huy Trung đoàn 923 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
đạt thành tích cao trong Hội thao ra quân huấn luyện năm 2019.

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch công tác huấn luyện của trên giao và nội dung các chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện năm 2019. Trung đoàn xác định tốt nhiệm vụ, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả mọi mặt công tác, kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện, SSCĐ với công tác giáo dục chính trị, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn VMTD. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 quyết tâm hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện năm 2019, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau Lễ ra quân huấn luyện, hơn 350 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã hưởng ứng “Ngày chạy thể thao CISM” do Hội đồng thể thao quân sự thế giới phát động. Đây là hoạt động thường niên, qua đó khuyến khích phong trào luyện tập thể thao trong toàn Trung đoàn và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” (VIỆT HÙNG).

TRUNG ĐOÀN 929, SƯ ĐOÀN 372: Dự và chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng; Đại tá Trần Đăng Thành - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, BTTM và các đại diện cơ quan chức năng của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 929 ký kết giao ước thi đua.

Năm 2019, bám sát chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện được giao, Trung đoàn 929 tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, tiến độ cho phi công, bay biển đêm, bay khí tượng phức tạp, bay đội hình biên đội 4 chiếc, tham gia bắn ném mục tiêu mặt đất, mặt biển; tăng cường huấn luyện các bài bay ứng dụng chiến đấu, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ; làm công tác chuẩn bị và tham gia hội thao, hội thi đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 929, Thiếu tướng Bùi Tố Việt đã biểu dương những kết quả mà Trung đoàn đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là công tác huấn luyện bay và đảm bảo an toàn bay; tham gia bắn, ném mục tiêu mặt đất, mặt biển đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Đồng thời yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 làm tốt công tác quán triệt nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị các cấp; xây dựng động cơ, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, truyền thống; thực hiện nghiêm các quy định trong điều lệ bay, điều lệ an toàn bay và giáo trình huấn luyện chiến đấu, đấu tranh, phòng ngừa uy hiếp an toàn bay, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học sát thực tế, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu, ưu tiên đào tạo lực lượng mũi nhọn, bay đêm, bay biển, bay trinh sát, đào tạo giáo viên, đội trưởng, thực hành bắn ném, hội thao hội thi đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kết hợp giữa huấn luyện và xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. (HỮU LỆ)

TRUNG ĐOÀN 292, SƯ ĐOÀN 377: Dự và chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng; cùng đại diện một số cơ quan, phòng chức năng Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng
trao Cờ  "Đơn vị huấn luyện giỏi" của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 292.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 292, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng biểu dương những kết quả và thành tích mà Trung đoàn 292 trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Trung đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho bộ đội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Quân chủng đã xác định; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác huấn luyện năm 2019...

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “60 ngày luyện giỏi, rèn nghiêm, quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc” chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Ra đa (1-3-1959/1-3-2019). (MẠNH TAM)

LỮ ĐOÀN 26: Dự và chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Lữ đoàn 26 có Đại tá Nguyễn Xuân Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng cùng thủ trưởng một số phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng đồng loạt ra quân huấn luyện  năm 2019
Thủ trưởng Bộ Tham mưu trao Danh hiệu “Đơn vị VMTD” và Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”
của Bộ Quốc phòng cho Lữ đoàn 26.

Các đơn vị trong Quân chủng đồng loạt ra quân huấn luyện  năm 2019
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện.

Các đơn vị trong Quân chủng đồng loạt ra quân huấn luyện  năm 2019
Các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình huấn luyện của Lữ đoàn.

Năm 2018, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chỉ lệnh, Hướng dẫn của cấp trên các cấp về nhiệm vụ huấn luyện và vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào cấp mình nên Lữ đoàn 26 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ năm 2019. Kết thúc 2018, Lữ đoàn được Bộ Quốc Phòng tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” và Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi"... Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm “60 ngày luyện giỏi, rèn nghiêm, quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra đa (01-3-1959/01-3-2019)., tập thể Lữ đoàn được Bộ tư lệnh Quân chủng tặng Bằng khen.

Năm 2019, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xác định tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện chiến đấu; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo"; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, đặc biệt là các lực lượng làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu tại SCH Quân chủng và các đài trạm xa lẻ. Chú trọng đột phá vào huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động di chuyển; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội; tổ chức huấn luyện, bắn đạn thật cho chiến sĩ mới đạt kết quả cao nhất; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tự giác sáng tạo, tập trung trí tuệ, công sức, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cũng như các nhiệm vụ được giao. 

Tại Lễ ra quân huấn luyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lữ đoàn đã phát động Phong trào thi đua “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân Quyết thắng” với nội dung thi đua “02 giảm, 02 không”, đó là: Giảm vụ việc uy hiếp an toàn bay; giảm vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường; Không có vụ việc nghiêm trọng, vụ việc vi phạm pháp luật và mất an toàn giao thông; không xảy ra tai nạn trong huấn luyện, lao động và trong các hoạt động khác.

Sau Lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn đã tổ chức Hội thao ra quân huấn luyện. Các hoạt động hội thao đã mang đến khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm giành kết quả cao trong huấn luyện ngay từ giờ đầu, ngày đầu năm 2019 trong toàn Lữ đoàn. (TIẾN MẠNH)

TRUNG ĐOÀN 935, SƯ ĐOÀN 370: Dự và chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 Trung đoàn 935 có Đại tá Phạm Trường Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng; đại biểu một số phòng, ban chức năng của Quân chủng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370 và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 935 ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 935.

Năm 2019, Trung đoàn 935 tập trung huấn luyện củng cố và nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu ban ngày, ban đêm trong điều kiện khí tượng giản đơn, phức tạp, trên đất liền, trên biển cho đội ngũ phi công, bảo đảm nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu trong mọi tình huống. Chú trọng huấn luyện có mũi nhọn, bay biển xa, biển đêm, bay hạ cánh trên đường băng ngắn hẹp; huấn luyện bay ép các máy bay vi phạm quy tắc bay, bắn mục tiêu bay thấp tốc độ nhỏ...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Trường Sơn biểu dương sự chuẩn bị chu đáo cho Lễ ra quân huấn luyện, tạo không khí thi đua sôi nổi, bước khởi đầu thuận lợi cho mùa huấn luyện mới của cán bộ, chiến sĩ; biểu dương những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện của Trung đoàn trong năm 2018. Về nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện theo các giai đoạn bay; tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ đúng điều lệ bay; giáo trình huấn luyện chiến đấu, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có mũi nhọn cho từng nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2019. (TÁM THÀNH)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website