8 giờ:24 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 , 2019

Các ngành trong Quân chủng Phòng không-Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 12-12, các ngành: Tham mưu, Chính trị, Kỹ thuật, Hậu cần trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Ngành Chính trị: Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung Tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân Chủng PK-KQ. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ Nhiệm Chính trị Quân chủng, chủ trì hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không-Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2020
Trung tướng Lâm Quang Đại – Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung làm rõ những ưu, hạn chế; đề xuất nhiều biện pháp khắc phục sát với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công chính trị (CTĐ, CTCT). Đồng thời, hội nghị xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2020 là: Đột phá nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo của các tổ chức đảng, coi trọng khâu phân công, tổ chức kiểm tra thực hiện nghị quyết; xây dựng ban hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu của cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020 - 2025, chú trọng công tác nhân sự đại hội; nâng cao chất lượng chính quy ngành CTĐ, CTCT, bảo đảm thực chất, vững chắc và tiến hành có hiệu quả trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB), huấn luyện, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật và trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”; chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tạo sự đột phá trong quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị…

Các ngành trong Quân chủng Phòng không-Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến – Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng quán triệt nghiêm túc, triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng các cấp, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (ĐÌNH KÝ)

Ngành Tham mưu: Dự hội nghị ngành Tham mưu có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Hải Quân, Binh đoàn 18. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, chủ trì hội nghị.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không-Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thiếu tướng Vũ Văn Kha – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ kết luận Hội nghị.

Năm 2020, ngành Tham mưu xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, QLVT, QLĐHB; tổ chức lực lượng và duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ ở các cấp; tổ chức tốt lực lượng cơ động, lực lượng trực tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là bảo vệ năm ASEAN 2020 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; huấn luyện nâng cao trình độ SSCĐ, năng lực QLVT, nhất là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức khai thác, sử dụng VKTBKT hiện đại, cải tiến để nâng cao khả năng SSCĐ, QLVT; tham gia các cuộc diễn tập với các lực lượng, các quân, binh chủng theo kế hoạch, phù hợp với tình hình cụ thể; tiếp tục xây dựng thế trận liên hoàn, vững chắc các lực lượng phòng không toàn quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. (THÁI SƠN)

Ngành Hậu cần: Năm qua, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác quân sự của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần; làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và tiến hành triển khai đồng bộ, kịp thời, duy trì chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Bảo đảm hậu cần cho Quân chủng PK-KQ tăng cường SSCĐ bảo vệ biển, đảo; huấn luyện phòng không, không quân, diễn tập, hội thi, hội thao, bảo đảm an toàn bay; duy trì tốt nền nếp, chế độ công tác hậu cần, mạnh dạn đột phá trong huấn luyện hậu cần, tổ chức hội thi, hội thao tổng hợp hậu cần sát thực tế hoạt động huấn luyện, SSCĐ của Bộ đội PK-KQ; nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ ngày càng cao của Quân chủng.

Các ngành trong Quân chủng Phòng không-Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đại tá Phạm Xuân Cương – Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ kết luận Hội nghị.

Năm 2020, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ xác định tiếp tục bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho vụ SSCĐ, huấn luyện, thường xuyên và đột xuất; ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng cơ động, diễn tập, huấn luyện dã ngoại; chú trọng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới và huấn luyện vũ khí, khí tài mới và bảo đảm huấn luyện chiến sĩ mới; sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt công tác hậu cần trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt là bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Cục Hậu cần PK-KQ đã trao thưởng cho 5 tập thể và 4 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2019. (ÁNH TUYẾT)

Ngành Kỹ thuật: Năm 2019, Ngành Hậu cần Quân chủng đã bảo đảm đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho SSCĐ, QLVT, huấn luyện; bảo đảm tốt VTBKT tham gia các đợt diễn tập, hội thi, hội thao các cấp đạt hiệu suất an toàn; tổ chức tốt các dự án cải tiến, hiện đại hóa VKTB, đầu tư chiều sâu công nghệ bảo đảm tiến độ và chất lượng; hoàn thành tốt các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn, sửa chữa VTBKT tại các đơn vị. Công tác chính quy ngành có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp...

Các ngành trong Quân chủng Phòng không-Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đại tá Lê Ngọc Bảo – Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ kết luận Hội nghị.

Năm 2020, ngành Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ xác định tập trung triển khai thực hiện đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ, vững chắc các loại VKTBKT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng; tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu chặt chẽ các loại VKTBKT mua sắm mới và mới được sửa chữa; thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các dự án sửa chữa, hiện đại hóa VKTBKT và các dự án đầu tư tại các nhà máy; hoàn thành các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, nâng cao năng lực làm chủ kỹ thuật các loại VKTBKT; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật và khả năng hoàn thành chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong toàn ngành; tăng cường kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vụ mất an toàn kỹ thuật, uy hiếp an toàn do lỗi kỹ thuật. (BÍCH PHƯỢNG)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website