14 giờ:20 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 7 , 2016

Sư đoàn 365 đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tại đơn vị

Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác giáo dục chính trị (GDCT), bảo đảm hoạt động có nền nếp, đúng quy chế, quy định. Nội dung, hình thức chương trình GDCT được đổi mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

 Thông qua công tác GDCT đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn.
Sư đoàn 365 đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tại đơn vị
Thông tin chuyên đề cho sĩ quan tại Sư đoàn 365.

Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: “Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị; Quyết định số 916/QĐ-CT của Tổng cục Chính trị về ban hành Quy chế GDCT tại đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”… Đảng ủy Sư đoàn và các đảng ủy cơ sở đã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác GDCT tại đơn vị; các chi bộ, đảng ủy bộ phận, chỉ huy các cấp lập kế hoạch thực hiện cụ thể, tỉ mỉ với nội dung, biện pháp sát, đúng và tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả…”.

Để đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị, Sư đoàn tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, đơn vị; giáo dục làm rõ đối tượng, đối tác, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tinh thần cảnh giác cách mạng.

Hàng năm, các bài giảng đều được cập nhật các thông tin mới, đặc biệt là quan điểm, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, thông tin thời sự tình hình thế giới, khu vực, trong nước… Ngoài các nội dung giáo dục theo kế hoạch, hàng năm Đảng ủy Sư đoàn và các trung đoàn đã lãnh đạo đơn vị thành lập tổ biên soạn giáo án, tổ chức biên soạn và đưa vào kế hoạch giảng từ 2 đến 3 chuyên đề phù hợp với nhu cầu của bộ đội.

Điểm nổi bật là Sư đoàn đổi mới hình thức: Học tập chính trị; nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan; sinh hoạt chính trị, tư tưởng. Đối với hình thức học tập chính trị, Sư đoàn triển khai đưa máy trình chiếu vào phục vụ giảng dạy cho các đối tượng, kết hợp với các mô hình trực quan, sơ đồ hóa bài giảng, băng, đĩa hình, phim tài liệu, các hiện vật trong phòng truyền thống… (trong năm qua, Sư đoàn đã trang bị 9 bộ máy trình chiếu, 20 bộ sơ đồ bài giảng, 62 mô hình giáo dục chính trị; củng cố kiện toàn các thiết chế văn hóa tại đơn vị như nhà truyền thống, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc…).

Đối với hình thức nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, ngoài việc sử dụng phương tiện trình chiếu, tư liệu bổ trợ, Sư đoàn kết hợp trong quá trình giảng dạy, giáo viên nêu vấn đề để người học tự thảo luận, trao đổi và đưa ra ý kiến, sau đó giáo viên kết luận. Với những chuyên đề quan trọng và xuyên suốt, Sư đoàn tổ chức viết bài thu hoạch để kiểm tra đánh giá nhận thức của từng đồng chí.

Đối với hình thức sinh hoạt chính trị tư tưởng, Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt tổ 3 người, sinh hoạt tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, sinh hoạt “Câu lạc bộ đoàn viên phấn đấu tốt” để kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, những khúc mắc của bộ đội. Thực hiện “Ngày chính trị văn hóa tinh thần”, “Ngày pháp luật”, ngoài thực hiện các nội dung theo kế hoạch, các đơn vị còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức diễn đàn, tọa đàm, giao lưu VHVN, TDTT, giới thiệu truyền thống… tạo không khí  thoải mái và nâng cao nhận thức của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Sư đoàn làm tốt công tác quản lý giáo dục theo đúng quy chế, phân công cụ thể tới từng cá nhân. Phát huy tốt vai trò của chính ủy, chính trị viên, bí thư chi bộ các cấp trong quản lý quá trình tổ chức và kết quả học tập của các đối tượng trong toàn Sư đoàn. Các cấp đều có đăng ký, theo dõi kết quả học tập chính trị cho các đội tượng. Kết quả học tập chính trị là một tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hằng năm.

Nhờ đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị của Sư đoàn 365 trong những năm qua, nên kết quả kiểm tra GDCT hàng năm luôn đạt 100 % yêu cầu, trong đó có từ 76,5 - 82 % khá giỏi (riêng giỏi chiếm 21 - 25 %). Kết quả trên đã góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD.

Bài, ảnh: KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website