10 giờ:48 phút Thứ ba, ngày 23 tháng 6 , 2020

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020

Sáng 23-6, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2011-2020. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại biểu Cục Quân huấn, Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu); thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và đại biểu các đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu kết luận Hội nghị.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 10 năm qua, Quân chủng PK-KQ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo các học viện, nhà trường quán triệt và thực hiện tốt các quy chế, quy định về GD-ĐT; công tác quản lý và điều hành nhiệm vụ GD-ĐT của các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các nhà trường, học viện đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ theo hướng phát triển của sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức, biên chế, trang bị, vũ khí, bám sát điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và tình hình hiện nay. Quân chủng thực hiện hiệu quả Đề án “Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo đến năm 2020”, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu GD-ĐT và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH). Các đề tài được đưa vào ứng dụng trong giảng dạy, huấn luyện tại các nhà trường, cơ sở đào tạo và các đơn vị huấn luyện đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, Quân chủng đã tích cực khai thác các nguồn kinh phí, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho từng nhiệm vụ; chuẩn hoá, hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập, đảm bảo tốt giáo trình, tài liệu trong quá trình dạy và học. 

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tư lệnh Quân chủng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020
Các đại biểu tham quan một số mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng PK-KQ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh: Chiến lược phát triển GD-ĐT giai đoạn 2011-2020 có vị trí, vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, QP-AN; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Để tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược phát triển GD-ĐT giai đoạn 2021-2030, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường Quân đội; xây dựng các học viện, nhà trường thành cơ sở GD-ĐT tiên tiến, hiện đại theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao chất lượng, thực hiện chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cùng với đó là không ngừng nâng đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; tổ chức xây dựng chương trình đào tạo và đánh giá theo chuẩn đầu ra tiến tới theo tiếp cận năng lực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng GD-ĐT. Đẩy mạnh công tác NCKH, kết hợp chặt chẽ GD-ĐT với NCKH. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng chế độ, chính sách thu hút, tuyển chọn người có trình độ vào đào tạo và phục vụ trong Quân đội; đẩy mạnh hợp tác, tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường trong và ngoài Quân đội. 

Nhân dịp này, Quân chủng PK-KQ đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân của Quân chủng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020. 

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website