17 giờ:59 phút Thứ ba, ngày 23 tháng 6 , 2020

Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 22/6/2020, Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm ATB, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương” 6 tháng đầu năm 2020.Đại tá Bùi Thiên Thau - Sư đoàn trưởng chủ trì hội nghị.

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sư đoàn cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là chỉ tiêu về giờ bay, khoa mục bay đúng theo kế hoạch đã đề ra; đào tạo, phê chuẩn được nhiều chỉ huy bay, giáo viên và phi công trực ban chiến đấu; đẩy nhanh tiến độ đào tạo học viên bay; tổ chức tốt nhiệm vụ bay ném bom học tập, bắn khan tại trường bắn Như Xuân đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; tạo được sự chuyển biến tích cực trong toàn Sư đoàn, chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật kỷ cương được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được nâng lên. Tình hình chính trị tư tưởng bộ đội ổn định, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn Không quân 371 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 6 tháng đầu năm 2020

Đại tá Bùi Thiên Thau - Sư đoàn trưởng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Thiên Thau đã biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong công tác huấn luyện chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”. Đồng thời, đồng chí Sư đoàn trưởng yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra trong hội nghị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định trong tổ chức huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Thường xuyên rà soát đánh giá năng lực, trình độ, khả năng, thực hiện nhiệm vụ của các thành phần, chú trọng đội ngũ chỉ huy bay, giáo viên bay, phi công…để xây dựng sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho phù hợp, bảo đảm chất lượng, an toàn. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quán triệt, kiên quyết làm chuyển biến toàn diện về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĨ trong thực hiện các nhiệm vụ.  

Tin, ảnh: THÀNH LUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website