9 giờ:10 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 6 , 2020

Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Ngày 24-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.
Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Các đại biểu dự hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đào Việt Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Điểu K’Ré, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Cao Đức Phát, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Trần Quốc Cường, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Dự hội nghị còn có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

6 tháng đầu năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng; tích cực tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều tán thành và đánh giá cao với báo cáo của Bộ Quốc phòng về tình hình, kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất những nội dung, biện pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2020. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của đất nước, trong đó có thành công bước đầu trong phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả đó có đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về an ninh phi truyền thống, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động… Trước tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan quân đội phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giương cao lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của Bộ cũng như từng cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: 6 tháng qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp; đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến đời sống xã hội trên phạm vi toàn thế giới; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian vừa qua của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân là rất đáng ghi nhận. Bộ Quốc phòng hết sức hoan nghênh nỗ lực của các đơn vị cũng như cán bộ, chiến sĩ đã quán triệt, nắm vững nhiệm vụ, chịu đựng gian khổ, khó khăn, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.

Cùng với đó, toàn quân tiếp tục chấn chỉnh tổ chức lực lượng, kiện toàn cán bộ, tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quân lần thứ XI, đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ đột xuất. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ cả về phương pháp, phong cách lãnh đạo và quản lý điều hành, với quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp đã chủ động sáng tạo, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Những việc làm đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của quân đội và lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ tự hào, quân đội trong những tháng vừa qua thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu cùng cả hệ thống chính trị trong phòng chống, khắc phục dịch Covid-19, được nhân dân tin cậy, yêu mến, Đảng, Nhà nước đánh giá cao trong phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng chỉ ra tình hình khu vực và thế giới có diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra nhiệm vụ nặng nề với toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị, trong đó quân đội là lực lượng nòng cốt. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đơn vị nắm chắc tình hình, nắm vững chức năng tham mưu, đánh giá chính xác, dự báo đúng, sớm và đề xuất xử lý kịp thời các tình huống về quân sự, quốc phòng; tuyệt đối không được chủ quan, không bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; triển khai quyết liệt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng quân đội đến năm 2021; quán triệt triển khai tốt nhiệm vụ đến cấp mình, đơn vị mình...

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, một trong những vấn đề quan trọng là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Vì vây trong thời gian tới, toàn quân phải thực hiện tốt hơn nữa việc bồi đắp, xây dựng bản lĩnh, phẩm chất, lập trường, quan điểm, ý chí chiến đấu cho bộ đội. Với sự đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, toàn quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, góp phần vào hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2020 và những năm tiếp theo...

Theo qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website