16 giờ:17 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 7 , 2020

Đảng bộ Học viện Phòng không - Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 8 và 9-7, Đảng bộ Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Học viện Phòng không - Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Học viện Phòng không - Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tham quan sản phẩm nghiên cứu khoa học trưng bày tại Đại hội.

Đảng bộ Học viện Phòng không - Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Đổi mới nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo cho các đối tượng; trình độ đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa; chất lượng giáo dục, đào tạo (GD, ĐT) ngày càng nâng lên, thực chất hơn, sát với đơn vị và thực tế sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); nền nếp, chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) có nhiều chuyển biến tiến bộ; cơ sở vật chất, trang bị được đầu tư cơ bản; đảm bảo đúng, đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) phục vụ các nhiệm vụ của Học viện. Công tác xây dựng Đảng bộ có nền nếp, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có chiều sâu; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được giữ vững; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được phát huy…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và Học viện; tập trung lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện vững mạnh toàn diện. Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá (Tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ SSCĐ; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và sử dụng ngoại ngữ; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, biên chế Học viện bảo đảm tinh, gọn, mạnh; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đủ năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao chất lượng XDCQ, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Học viện); tiếp tục nâng cao chất lượng GD, ĐT, NCKH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ và theo kịp sự phát triển của tình hình thực tiễn; chú trọng đổi mới, chuẩn hóa nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp dạy và học; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề; đào tạo đội ngũ sĩ quan PK, KQ vừa hồng vừa chuyên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Lâm Quang Đại biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật mà Học viện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, Học viện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Thực hiện thắng lợi “3 khâu đột phá” mà Đảng bộ Học viện đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn các cấp về đổi mới căn bản, toàn diện GD, ĐT; nâng cao chất lượng dạy, học, sử dụng ngoại ngữ; chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đủ năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước xây dựng Học viện thành “Nhà trường thông minh”, trường trọng điểm của Quân đội theo đúng lộ trình. Lãnh đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh và quy định của trên về nhiệm vụ SSCĐ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, chú trọng huấn luyện ngoại khóa kỹ năng của học viên, rèn luyện thể lực, sức bền, huấn luyện điều lệnh cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự. Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, biên chế Học viện bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Học viện Phòng không - Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 19 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: TRẦN LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website