8 giờ:52 phút Thứ tư, ngày 5 tháng 8 , 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày (từ ngày 2 đến 4-8) làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội vinh dự được đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại biểu một số cơ quan Bộ Quốc phòng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, trình bày Báo cáo chính trị
của BCH Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, kết luận phần thảo luận
vào dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN”; Đại hội đã tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của QUTW trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội và các ý kiến phát biểu tham luận thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân chủng PK-KQ luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP; nội bộ đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP xử lý chính xác các tình huống chiến lược, nhất là trên hướng biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của Quân chủng được nâng lên. Công tác XDCQ, QLKL có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, bắn, ném bom, diễn tập của các lực lượng; sản xuất, xây dựng kinh tế đúng hướng, đúng pháp luật. Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong thời kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân chủng xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, QUTW, BQP. Chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với QUTW, BQP các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời các tình huống tác chiến trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức biên chế; đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tập trung vào huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; huấn luyện làm chủ và khai thác có hiệu quả các loại VKTBKT mới, cải tiến.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Đảng ủy Quân chủng họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 14 nội dung, 83 giải pháp; thông qua Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân chủng nhiệm kỳ 2015-2020; kết luận thảo luận vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí; Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng gồm 11 đồng chí; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 37 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Lâm Quang Đại – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân chủng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Ngay sau Đại hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân chủng thấu suốt những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong Nghị quyết Đại hội; đồng thời bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cụ thể, sâu sắc và khoa học, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

ĐỨC LƯU, ĐÌNH KÝ, CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website