14 giờ:2 phút Thứ tư, ngày 30 tháng 12 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân phê duyệt kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật - Tài chính - Xã hội năm 2021

Ngày 29-12, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị phê duyệt Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật - Tài chính - Xã hội năm 2021. Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng; đại diện các phòng chức năng Cục Kỹ thuật, lãnh đạo, chỉ huy các nhà máy và Trung tâm Đo lường miền Bắc.

Quân chủng Phòng không - Không quân phê duyệt kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật - Tài chính - Xã hội năm 2021
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2020, các nhà máy và Trung tâm Đo lường miền Bắc đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm ổn định. Các sản phẩm sau sửa chữa được tổ chức nghiệm thu đúng quy định, đạt yêu cầu chất lượng và đưa vào khai thác, sử dụng; đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong Quân chủng. Thu nhập, đời sống người lao động được cải thiện và ổn định. Kết quả thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chấp hành kỷ luật công nghệ; đặc biệt là thực hiện các hướng dẫn, chỉ thị về công tác quản lý kỹ thuật tại các nhà máy, Trung tâm Đo lường miền Bắc đã đạt được nhiều kết quả tốt so với các năm trước. Cảnh quan môi trường, vệ sinh công nghiệp trong các cơ quan và phân xưởng được bảo đảm. Đối với công tác đầu tư, cơ bản các dự án được triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của Nhà nước, Quân đội và Quân chủng PK-KQ, không để xảy ra tình trạng nợ đọng vốn và mất an toàn về ngân sách. Kết luận thanh tra, kiểm tra của Bộ Quốc phòng năm 2020 đối với 5 dự án đầu tư không có sai phạm lớn hoặc có hiện tượng vi phạm pháp luật.

Năm 2021, hệ thống Kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật - Tài chính - Xã hội của các nhà máy và Trung tâm Đo lường miền Bắc được xây dựng và tính toán các chi tiêu theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước, hướng dẫn của cơ quan Bộ Quốc phòng, được các cơ quan Cục Kỹ thuật và Phòng Tài chính Quân chủng thẩm định chặt chẽ, đủ điều kiện báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng Quân chủng.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng, nhấn mạnh: Các nhà máy và Trung tâm Đo lường miền Bắc tổ chức sản xuất, sửa chữa đúng, đủ số lượng, chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; tiếp tục khai thác các nguồn kinh phí quốc phòng khác và kinh tế để tiết kiệm ngân sách sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên. Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế Quản lý nhà máy năm 2021; đặc biệt là phương pháp chi trả, phân phối tiền lương. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động (đối với các nhà máy), Hội nghị công nhân viên chức (đối với Trung tâm ĐLMB và Nhà máy A40); quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng, bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; bố trí, điều tiết việc làm phù hợp, điều hòa thu nhập, bảo đảm ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Triệt để sử dụng vật tư tồn kho vào sản xuất, sửa chữa, nâng cao chất lượng kiểm kê, điểm nghiệm, đánh giá chất lượng vật tư, hàng hóa tồn kho theo năm và nguồn hình thành. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác quản lý kỹ thuật, kỷ luật công nghệ, vệ sinh công nghiệp, mang mặc quần áo công tác theo mẫu thống nhất. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật tại các nhà máy, đáp ứng tốt các nhiệm vụ thường xuyên cùng như đột xuất của Quân chủng trong thời gian tới.  

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website