14 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 3 , 2021

Tổng cục Chính trị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 30-3, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong phòng, chống dịch COVID-19 với 40 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm TCCT, chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không Quân chủ trì tại điểm cầu Quân chủng.

Tổng cục Chính trị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch COVID-19
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Thời gian qua, TCCT đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP), các ban, bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiệm vụ phòng, chống dịch của Quân đội; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với Thường vụ QUTW, BQP ban hành các chỉ thị, kết luận về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong Quân đội; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn CTĐ, CTCT trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong diễn tập và từng giai đoạn diễn biến của dịch. Các cấp ủy, tổ chức Đảng ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác phòng, chống dịch; thường xuyên rà soát, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đáp ứng diễn biến từng giai đoạn của dịch. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các điểm nóng, nhất là trên tuyến biên giới, các khu vực các ly tập trung. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc vị trí, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong phòng, chống dịch COVID-19, “Chống dịch như chống giặc”, “Coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình”…

Cùng với đó, phát huy hiệu quả Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Lực lượng 47, các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân. Kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin giả, quan điểm, luận điệu sai trái về công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và tình hình dịch. Công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ triển khai đồng bộ, rà soát chặt chẽ chất lượng chính trị các đối tượng được cách ly để phòng chống việc tung tin thất thiệt. Công tác phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác dân vận được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng phòng, chống dịch. Công tác chính sách, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm, nhất là đối với các lực lượng là công tác phòng, chống dịch, các công dân thực hiện cách ly tập trung tại các đơn vị do Quân đội quản lý.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn… của trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch; nhất là dịp diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát huy các lực lượng làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, lợi dụng tình hình dịch chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử sắp tới. Thường xuyên làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website