15 giờ:2 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 6 , 2021

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021

Ngày 11-6, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức lễ tuyên thệ CSM năm 2021.

Sư đoàn 375: Năm 2021, Sư đoàn 375 tổ chức huấn luyện CSM thuộc các địa phương: Gia Lai, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghệ An và Thanh Hóa.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021
Chiến sĩ mới Sư đoàn 375 thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, các đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, tổ chức huấn luyện phù hợp với điều kiện thời tiết và bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quá trình huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, chiến thuật với kỹ thuật, cơ bản với ứng dụng, học mới, ôn cũ, tổ chức kiểm tra, hội thao phân đoạn ở các cấp để kịp thời tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Tổ chức thực hành "3 tiếng nổ" bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kiểm tra các khoa mục có 100% đạt yêu cầu, 86% đạt khá, giỏi. Tất cả các CSM đều xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng về các đơn vị công tác. (DUY ĐỨC)

Sư đoàn 363: Năm 2021, Sư đoàn 363 được giao nhiệm vụ huấn luyện CSM đến từ các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sư đoàn 363 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh thời gian, nội dung chương trình và phương pháp huấn luyện phù hợp với từng giai đoạn. Sau 3 tháng huấn luyện, CSM đã hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện. 100% CSM chấp hành nghiêm điều lệnh, quy định đơn vị, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, không có trường hợp đảo ngũ, bỏ ngũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và các hoạt động. 

Sau Lễ tuyên thệ, các CSM được biên chế về các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn và Quân chủng thực hiện nhiệm vụ. (CAO ĐÔNG)

Sư đoàn 371: Trong quá trình huấn luyện CSM, các đơn vị của Sư đoàn 371 đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương pháp huấn luyện phù hợp; đồng thời bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, vận dụng tốt "3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp"; đặc biệt chú trọng gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật. Cán bộ các cấp luôn quan tâm, sâu sát, tận tình chỉ bảo CSM trong học tập, công tác, tạo mọi điều kiện để CSM yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết thúc khóa huấn luyện, 100% CSM hoàn thành chương trình huấn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật cá nhân, biết vận dụng linh hoạt, phù hợp kiến thức được trang bị vào thực tiễn nhiệm vụ tại đơn vị. Kết quả kiểm tra thực hành "3 tiếng nổ" đạt kết quả tốt và bảo đảm an toàn tuyệt đối. (LÊ CƯỜNG)

Trung đoàn 274, Sư đoàn 377: Năm 2021, Trung đoàn 274 tổ chức huấn luyện cho CSM đến từ Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Trong 3 tháng huấn luyện, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Sư đoàn và các cơ quan chức năng; làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung huấn luyện đến cơ sở vật chất, làm mới mô hình học cụ, thao trường huấn luyện. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện; bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch đề ra. 

Kết thúc huấn luyện, đơn vị hoàn thành tốt 100% nội dung, chương trình đề ra. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 88% khá, giỏi. (XUÂN SANG)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website