14 giờ:29 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 9 , 2016

Nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ Quân đội

Đoàn kết nội bộ Quân đội là sự gắn kết chặt chẽ giữa quân nhân với quân nhân, quân nhân với tổ chức, các tổ chức trong Quân đội với nhau trên cơ sở tình cảm giai cấp, tình thương yêu con người, tình đồng chí, đồng đội, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 Những năm qua, mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ Quân đội, nhất là đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì ngày càng vững chắc; cán bộ, chiến sĩ thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Toàn quân đoàn kết, thống nhất một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua đoàn kết nội bộ trong Quân đội có nơi còn mang tính hình thức; tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quân phiệt, bè phái, cục bộ địa phương dẫn đến mất đoàn kết, biểu hiện bằng mặt mà không bằng lòng… Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là nhân tố hiện hữu tác động xấu đến sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Có người tuy là cán bộ, đảng viên nhưng có tư tưởng thực dụng, toan tính cá nhân, thiếu trung thực, gây bè kéo cánh, phá vỡ sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đơn vị.

Tình trạng trên đang là một trong những nguyên nhân để các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với Quân đội ta. Chúng lợi dụng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế của ta, để bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc mối đoàn kết trong nội bộ đơn vị, gây hoài nghi lẫn nhau, làm giảm lòng tin của cán bộ, chiến sĩ vào lãnh đạo, chỉ huy, khoét sâu mâu thuẫn, bất đồng trong cơ quan, đơn vị nhằm chia rẽ nội bộ Quân đội ta, chia rẽ Quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội...

Để nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ Quân đội nói chung, trong Quân chủng PK-KQ nói riêng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt phải là người mẫu mực về tinh thần đoàn kết, biết kết hợp, giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp phải thực sự nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ. Thường xuyên quán triệt và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng quyền của đảng viên; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, quy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập hoặc e dè nể nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những nhận thức và hành động sai trái. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Các cấp cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ; bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao tính tiền phong gương mẫu, tình thương yêu đồng chí, đồng đội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, xem đó vừa là chuẩn mực đạo đức cách mạng, vừa là nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có lòng tự trọng, xây dựng nếp sống kỷ cương, tình thương, trách nhiệm với tổ chức, đồng chí, đồng đội; có biện pháp đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động chia rẽ đoàn kết trong đơn vị. Có cơ chế, chính sách bảo đảm tốt quyền lợi, lợi ích chính đáng của quân nhân. Chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, chống tham nhũng, lãng phí, bớt xén tiêu chuẩn, không để bộ đội khó khăn, thiếu thốn về vật chất, tinh thần; mọi bức xúc về tư tưởng của bộ đội phải được giải quyết kịp thời, chính xác. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích trong xây dựng đoàn kết nội bộ, qua đó động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website