10 giờ:20 phút Thứ hai, ngày 4 tháng 10 , 2021

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Sáng 4-10, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 / 19-12-2021).

Cục Chính trị: Dự và chỉ đạo Lễ phát động thi đua của Cục Chính trị có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng Cục Chính trị và đại diện các phòng, ban trong cơ quan Cục.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Thủ trưởng Cục Chính trị chụp ảnh chung với đại diện các phòng, ban, đơn vị.

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” diễn ra trong 75 ngày (từ ngày 5-10 đến 19-12-2021). Nội dung đợt thi đua tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ… Đặc biệt là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tiến hành tổng kết các mặt công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Chính trị làm tốt công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua; duy trì nghiêm nền nếp canh trực, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ thực hiện tốt các nội dung hoạt động CTĐ, CTCT; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông. Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; làm cho đợt thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, QNCN, CN&VCQP trong toàn Cục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (THÁI SƠN)

Sư đoàn 365: Với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, trong 75 ngày (từ 5-10 đến 19-12-2021), cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 365 thực hiện “hai nhất, một tuyệt đối” (sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia quản lý bay tốt nhất; tổ chức tổng kết các mặt công tác và tham gia diễn tập, bắn đạn thật năm 2021 đạt kết quả cao nhất; tuyệt đối không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông và trong mọi hoạt động).

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Đại tá Trương Văn Cường - Phó Chính ủy Sư đoàn, phát động thi đua.

Để thực hiện nội dung của đợt thi đua, Sư đoàn tập trung giáo dục, tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của Ngày toàn quốc kháng chiến; nhiệm vụ của đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đánh giá tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, quản lý chặt chẽ tư tưởng, kỷ luật bộ đội, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, tổ chưc huấn luyện, tham gia diễn tập “MB-21” và bắn đạn thật các đơn vị phòng không năm 2021 đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối... (THANH ĐẠO, NGỌC HẢI)

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ: Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; trên cơ sở đó đoàn kết, khắc phục phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường ký giao ước thi đua.

Tại buổi lễ, Nhà trường đã công bố quyết định và trao thưởng cho 6 tập thể, có thành tích xuất sắc trong Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2021. (THẾ THỦY)

Sư đoàn 377: Trong thời gian thi đua (từ ngày 5-10 đến 19-12-2021), các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 377 tổ chức tốt việc giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, về sự ra đời, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, về tình hình đất nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng PK-KQ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát huy tốt tinh thần toàn quốc kháng chiến, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức tốt việc tổng kết các mặt công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 chặt chẽ, chất lượng…

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn 591 đăng ký giao ước thi đua.

Đợt thi đua nhằm giáo dục, bồi đắp, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn luôn tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc và Quân đội anh hùng, có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (XUÂN SANG, ANH TRUNG)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website