20 giờ:34 phút Thứ bảy, ngày 1 tháng 10 , 2016

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân chủng Phòng không-Không quân

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân chủng đã có nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý kỷ luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân chủng Phòng không-Không quân 
Giáo dục trực quan quy định khi tham gia giao thông tại Sư đoàn 365.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn giao thông trong Quân chủng chưa chấm dứt, nhất là trong tháng 9-2016 (Quân chủng xảy ra 4 vụ việc, làm chết 3 quân nhân, trong đó 2 vụ tai nạn giao thông, 1 vụ tử vong trong bể nước - chưa xác định rõ nguyên nhân, 1 vụ đào bỏ ngũ). Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân trước hết là cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác nắm và quản lý tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, sự điều hành của hệ thống chỉ huy chưa chặt chẽ, đồng bộ; vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc giáo dục, hướng dẫn nhận thức chưa được phát huy triệt để; ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định khi tham gia giao thông của quân nhân chưa cao; việc tu dưỡng, rèn luyện của một số cán bộ, chiến sĩ chưa thường xuyên…

Những vụ việc trên đã ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Để tăng cường công tác quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân chủng, khắc phục có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định khi tham gia giao thông, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 04/CT-BQP, ngày 2-9-2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong QĐND Việt Nam”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; trong đó, cần bám sát thực tiễn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác, sinh hoạt của bộ đội; có hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp, phân tích làm rõ thực trạng, tác hại, nêu cao ý thức chấp hành các quy định và đấu tranh ngăn chặn, tiến tới chấm dứt các vụ việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Luật Giao thông đường bộ và các quy định khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác cho mọi quân nhân. Nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản trong cuốn sách “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 213/CCT-TH, ngày 14-3-2011 của Cục Chính trị về “Quy trình, nền nếp, chế độ tiến hành công tác tư tưởng trong Quân chủng”, thực hiện tốt 5 khâu: Định hướng, quản lý, dự báo, đấu tranh, xử lý tư tưởng nảy sinh. Bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, nhất là cấp phân đội về phương pháp, kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh trong đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, sơ sở vật chất, con người và các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Tăng cường kiểm tra đôn đốc, phát huy vai trò của chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận, tổ trưởng, tiểu đội trưởng trong quản lý tư tưởng.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị cần duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm. Các đơn vị có quân nhân vi phạm kỷ luật phải tiến hành kiểm điểm làm rõ và quy trách nhiệm cụ thể để xem xét, xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những bất cập, sai sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông của đơn vị mình; dự báo sát tình hình, triển khai các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống có hiệu quả những vi phạm xảy ra, tránh chủ quan, nóng vội hoặc coi nhẹ. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, hoàn cảnh hậu phương gia đình của bộ đội, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: VŨ LƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website