19 giờ:52 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 12 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9-12, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Dự hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội...

Toàn quân tổ chức 52 điểm cầu tham gia Hội nghị. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận (Kết luận 21-KL/TW) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định (Quy định 37-QĐ/TW) mới về những điều đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo về những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận và Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung và đề ra nhiền biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ lý do vì sao Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ra Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như những tinh thần mới, nội mới của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) và những việc phải làm, cách làm để biến Nghị quyết thành hiện thực.

Để làm rõ lý do vì sao Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ra Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tổng Bí thư đã khái quát lại những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thời gian qua và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự… Đồng thời chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm này, trong đó có tình trạng chưa đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. Vì vậy, kết luận Hội nghị Trung ương 4 lần này đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế thừa, bổ sung, phát triển thêm những nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đối với những tinh thần mới, nội mới của Nghị Trung ương 4 lần này, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới. Trong đó, Trung ương bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Trung ương nêu rõ việc thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Cùng với đó tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm; mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Tuyệt đối chống tư tưởng cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", tiêu cực...

Đồng thời, chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chuẩn bị cho các nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý. Cùng với đó, khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương. Ngoài ra, Trung ương bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó có Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương, quy định mới về những điều đảng viên không được làm…

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đây là những quy định được ví như những "biệt dược" giúp chúng ta phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hoá, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng”. Đặc biệt là ngày 3-11 mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, cho từ chức đối với những người có sai phạm, không còn đủ uy tín, năng lực làm việc; không cần đợi đến hết nhiệm kỳ hoặc đến thời hạn bổ nhiệm lại.

Để biến Nghị quyết thành hiện thực, Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước ngay sau hội nghị này. Bên cạnh đó nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như mình vô can. Lưu ý, hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau.

Tổng Bí thư khẳng định, việc nhiều người giờ cứ khen nhau nhiều, không ai nói thẳng, nói thật, phê bình. Trước mặt thì ngồi im, không nói, ca ngợi hết lời, chỗ khác thì nói xấu sau lưng… như vậy là không đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng, chuyện bé xé ra to; nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Đối với những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng. Mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, "ngậm miệng ăn tiền" hoặc cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ, đều là không đúng.

Theo Tổng Bí thư, tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở để đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

Trong việc tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư lưu ý không phải "đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn.

Thông qua Hội nghị cán bộ toàn quốc lần này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21 và Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website