15 giờ:15 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 12 , 2021

Tổng cục Chính trị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân năm 2021

Sáng 21-12, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 44 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng. Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân năm 2021
Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì
tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo đánh giá: Trong năm 2021, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTƯ, BQP, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội; 9 nhiệm vụ trọng tâm được Thường vụ QUTƯ xác định trong năm 2021; TCCT, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc BQP đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình trong mọi điều kiện, triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là đã chủ động tham mưu với Đảng, QUTƯ nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức một số nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; chủ động thông tin tích cực, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, sự kiện quan trọng; công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được duy trì nền nếp, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hệ thống quy chế lãnh đạo của QUTƯ; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các tổ chức quần chúng và hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh tổ chức biên chế và lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19; tham gia hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và địa phương tiếp tục được duy trì nền nếp, hiệu quả. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021 của TCCT và các cơ quan, đơn vị. Triển khai định hướng nhiệm vụ năm 2022, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các cơ quan chiến lược, chiến dịch cần nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, thắng lợi các tình huống từ sớm, từ xa. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, đề án về quân sự, quốc phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở; nghiên cứu, quán triệt, bổ sung những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công tác giáo dục chính trị cần có những thay đổi, cách làm, phương pháp, không ngừng đổi mới nhằm thích ứng trong tình hình mới. Giữ vững trận địa tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất của đơn vị; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội, từng cấp ủy, tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đủ sức lãnh đạo đơn vị và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Phòng, chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn để triển khai toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật…

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website