14 giờ:7 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 , 2022

Sư đoàn 372 rút kinh nghiệm sau kiểm toán nhà nước về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công năm 2021 và tập huấn công tác tài chính năm 2022

Trong 2 ngày (24 và 25-11), Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau kiểm toán nhà nước về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công năm 2021 và tập huấn công tác Tài chính năm 2022. Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng Sư đoàn; chỉ huy các đơn vị trực thuộc; trợ lý tài chính, trợ lý chi tiêu các cơ quan, đơn vị có sử dụng chi tiêu kinh phí.

Sư đoàn 372 rút kinh nghiệm sau kiểm toán nhà nước về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công năm 2021 và tập huấn công tác tài chính năm 2022
Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sư đoàn 372 rút kinh nghiệm sau kiểm toán nhà nước về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công năm 2021 và tập huấn công tác tài chính năm 2022
Quang cảnh Hội nghị.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, công tác bảo đảm tài chính trong Sư đoàn 372 luôn được duy trì hiệu quả, thiết thực, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. Nội dung bảo đảm tài chính trong cơ quan, đơn vị thường xuyên được công khai, dân chủ kịp thời; bảo đảm toàn diện, trực tiếp đến người sử dụng, đáp ứng được chế độ tiêu chuẩn, định mức, quân số. Sư đoàn đã thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của các đơn vị thuộc quyền theo đúng quy định. Công tác quản lý, đầu tư, xây dựng cơ bản theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; các hoạt động khác được theo dõi, phản ánh trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phân phối kết quả hoạt động có thu theo quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Trần Tiến Tùng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà cơ quan kiểm toán nhà nước đã chỉ ra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn trình tự, thủ tục chi tiêu, sử dụng ngân sách đúng pháp luật. Các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với công tác tài chính; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên ngành tài chính cấp mình và đơn vị trực thuộc nâng cao nhận thức, ý thức “thượng tôn pháp luật”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nâng cao nhận thức, chủ động lập nhu cầu ngân sách, làm cơ sở dự toán ngân sách hằng năm; bảo đảm bao quát hết nhiệm vụ, phù hợp với khả năng ngân sách, đúng thứ tự ưu tiên, chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

Sau nội dung rút kinh nghiệm, Sư đoàn đã tổ chức tập huấn công tác tài chính năm 2022 cho hơn 100 cán bộ, nhân viên cơ quan tài chính các cấp và nhân viên chi tiêu của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, VĂN THANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website