20 giờ:33 phút Thứ sáu, ngày 4 tháng 11 , 2016

Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng mức lương

Ngày 30-10-2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2016/TT-BQP Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Thông tư này áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị; công nhân và viên chức quốc phòng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Thông tư gồm 5 chương, 15 điều:

- Chương 1, gồm 3 điều quy định những quy định chung về Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng và Nguyên tắc thực hiện;

- Chương 2 gồm 3 điều, quy định: + Cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương; + Xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp và Thăng cấp quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp khi được nâng lương;

- Chương 3 gồm 2 điều, quy định: việc Giáng cấp quân hàm trong trường hợp quân nhân chuyên nghiệp bị kỷ luật hạ bậc lương và xếp lương trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, giáng cấp quân hàm;

- Chương 4 gồm 5 điều, quy định: + Thẩm quyền nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, phong, thăng cấp bậc quân hàm; hạ bậc lương, loại, nhóm, hạng, giáng cấp bậc quân hàm và cho thôi phục vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; + Thẩm quyền nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, phong, thăng cấp bậc quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp phục vụ trong ngạch dự bị; + Thẩm quyền, trình tự, thủ tục nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, phong, thăng cấp bậc quân hàm; hạ bậc lương, loại, nhóm, hạng, giáng cấp bậc quân hàm và cho thôi phục vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được bổ nhiệm giữ chức cán bộ; + Trình tự, thủ tục nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Hồ sơ và thời gian thực hiện;

- Chương 5 Điều khoản thi hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12-2016.

Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2009/TT-BQP, ngày 18-3-2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thông tư số 05/2014/TT-BQP, ngày 23-01-2014 và Thông tư số 31/2010/TT-BQP, ngày 06-4-2010.

File đính kèm:

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website