14 giờ:24 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 3 , 2023

Bộ Tổng Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới

Sáng 9-3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 37 điểm cầu trong toàn quân. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Bộ Tổng Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Để cụ thể hóa các văn kiện của Đảng về giáo dục, đào tạo, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Quân đội lần thứ XI về giáo dục, đào tạo trong Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngày 20-12-2022, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Nghị quyết khẳng định giáo dục và đào tạo trong Quân đội là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm, quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Nghị quyết xác định nhiều nội dung, giải pháp, trong đó, tư tưởng chỉ đạo là phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài. Có thể nói, Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW mở ra một hướng đổi mới toàn diện cho công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Với ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW, việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm cung cấp cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, nhà trường toàn quân những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn và nội dung cơ bản của nghị quyết và Kế hoạch số 450 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW, làm cơ sở để các cấp tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết. Đồng thời, cụ thể hóa, vận dụng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết để xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc nội dung cơ bản của nghị quyết và kế hoạch thực hiện của Bộ Quốc phòng, nhất là những nội dung mới, cốt lõi. Đồng thời, tích cực liên hệ với tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường để xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí, huy động nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống...

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website