13 giờ:52 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 3 , 2023

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Ngày 14-3, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương cho cán bộ, đảng viên.

Cục Chính trị: Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những vấn đề cơ bản, cốt lõi, vấn đề mới trong 6 nghị quyết của Quân ủy Trung ương gồm: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Tài chính đến năm 2030. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, trước hết là bí thư cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong cơ quan Cục Chính trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng; ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao. Nghị quyết, kế hoạch phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, giải quyết có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu, sắp xếp, ưu tiên những việc cần làm trước, phân công rõ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành… (ĐỨC LƯU)

Sư đoàn 375: Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương
Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 375 phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Sư đoàn quán triệt nội dung các nghị quyết của Quân ủy Trung ương gồm: Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Tài chính đến năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp phải chủ động nghiên cứu các nghị quyết, bổ sung nội dung vào giáo trình tài liệu phù hợp với từng đối tượng; tập trung vào vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết; vận dụng so sánh với những nội dung của các nghị quyết trước đây để liên hệ với tình hình nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và Sư đoàn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt tập trung nghiên cứu, nắm vững các quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các giải pháp chủ yếu và điểm mới của nghị quyết… (DUY ĐỨC)

Sư đoàn 365: Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Sư đoàn quán triệt nội dung các nghị quyết của Quân ủy Trung ương gồm: Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác Tài chính đến năm 2030.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương
Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn nhấn mạnh: Các nghị quyết của Quân ủy Trung ương lần này rất quan trọng, có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn, do vậy đội ngũ báo cáo viên các cấp phải chủ động nghiên cứu các nghị quyết, bổ sung nội dung vào giáo trình tài liệu phù hợp với từng đối tượng; tập trung vào vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết; vận dụng so sánh với những nội dung của các nghị quyết trước đây để liên hệ với tình hình nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và Sư đoàn. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt tập trung nghiên cứu, nắm vững các quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các giải pháp chủ yếu và điểm mới của nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Sư đoàn cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các nghị quyết trên, cụ thể hóa với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và toàn Sư đoàn (TIẾN MAI).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website