16 giờ:7 phút Thứ ba, ngày 6 tháng 6 , 2023

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị (Khóa XII)

Ngày 5-6, Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam” và Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” của Bộ Chính trị (Khóa XII). Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị (Khóa XII)
Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn 365 chủ trì Hội nghị.

Sau 5 năm triển khai thực Nghị quyết số 24-NQ/TW, Đảng bộ và toàn Sư đoàn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Sư đoàn. Toàn Sư đoàn đã tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ; tổ chức thực hiện đồng bộ, kiên quyết, toàn diện các mặt công tác; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, các cấp lãnh đạo, chỉ huy, các tổ chức quần chúng; sức chiến đấu và chất lượng tổng hợp của Sư đoàn được nâng lên.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của Sư đoàn được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 365 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ khóa XII về "Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”, Nghị quyết 28-NQ/TW khóa X về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc”; Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW khoá X và các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến xây dựng nền quốc phòng Việt Nam. Tập trung xây dựng Sư đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, tham gia quản lý bay; sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, kết luận của QUTW, Bộ Quốc phòng và Quân chủng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tập trung nâng cao sức mạnh chính trị, chất lượng huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của Sư đoàn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên không gian mạng.

Tin, ảnh: DUY TÙNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website