13 giờ:17 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 7 , 2023

Phát huy dân chủ sâu rộng ở Nhà máy A31

Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy A31, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nhà máy đã đề ra.

Phát huy dân chủ sâu rộng ở Nhà máy A31
Sinh hoạt Ngày pháp luật tại Phân xưởng 8, Nhà máy A31.
Ảnh: TRUNG KIÊN

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A31 cho biết: “Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy trong nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở là phát huy dân chủ trong Đảng làm trung tâm, mở rộng dân chủ trên các lĩnh vực hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng; trong quản lý, điều hành của người chỉ huy; nêu cao vai trò của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý đảng viên trong thực hành dân chủ. Đây chính là thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện quy định “nêu gương” ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Nhà máy”.

Qua tìm hiểu cho thấy mọi chủ trương, biện pháp lãnh đạo đều được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy thảo luận dân chủ, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, biểu quyết tập trung, tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Đảng ủy Nhà máy đã xây dựng, củng cố, kiện toàn và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định. Trong quá trình xây dựng, ban hành các quy chế được thực hiện chặt chẽ, phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể như: Chỉ đạo gửi văn bản dự thảo quy chế, kế hoạch cho các tổ chức, tiến hành thảo luận, đề xuất, đóng góp ý kiến trước khi đưa ra Đảng ủy quyết định. Các quy chế nội bộ của các cơ quan, phân xưởng được xây dựng trên cơ sở quy chế quản lý Nhà máy và được thảo luận dân chủ rộng rãi. Bên cạnh đó, việc nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tư tưởng phát sinh của cán bộ, CN&VCQP trong Nhà máy bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao. Đồng thời giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy, giữa cấp trên, cấp dưới.

Những năm qua, Nhà máy đã tổ chức tốt các hoạt động, đặc biệt là thực hiện “3 dân chủ”, qua đó đã làm rõ được sự gắn kết giữa quyền lợi - nghĩa vụ - trách nhiệm của cá nhân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nhà máy. Trong dân chủ về quân sự và chuyên môn, Giám đốc Nhà máy chủ trì phối hợp với Công đoàn cơ sở thành lập Tổ xây dựng Quy chế quản lý của Nhà máy đúng nguyên tắc, quy trình. Nội dung của quy chế bảo đảm đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động. Hằng năm tiến hành bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn thông qua Hội nghị người lao động. Hằng tháng, sau khi có nghị quyết của cấp ủy đảng và kế hoạch công tác quân sự của người chỉ huy, các tổ chức quần chúng ở các cơ quan, phân xưởng đã tổ chức sinh hoạt quán triệt nghiêm túc, dân chủ đóng góp ý kiến, bàn biện pháp tổ chức thực hiện ngày một tốt hơn. Các cơ quan, phân xưởng đã phát huy tốt dân chủ trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, trong công khai, minh bạch các loại quỹ vốn, trong mua sắm trang thiết bị vật tư... Ban Giám đốc Nhà máy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng định kỳ tổ chức công khai các nội dung như: Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế, quy định của Nhà máy; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT; việc trích lập và sử dụng các quỹ, công khai tài chính hàng năm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở được tiến hành đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, gắn với nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với QNCN, CN&VCQP. Hằng tháng, các cơ quan, phân xưởng thực hiện Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật có lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy dự sinh hoạt đối thoại, nhằm kịp thời nắm bắt tư tưởng, phản ánh của cán bộ, CN&VCQP; chú trọng việc phát huy dân chủ trên các lĩnh vực, thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân.

Theo Thượng tá Phạm Minh Tuấn, để phát huy dân chủ tốt hơn, Nhà máy đã chỉ đạo các cơ quan, phân xưởng đổi mới nội dung, biện pháp trong thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là việc tổ chức đối thoại, với nhiều hình thức: Thông qua hội nghị, đối thoại trực tiếp, gián tiếp, đối thoại theo nhóm, theo loại hình đơn vị, hoặc phát phiếu khảo sát, điều tra, hòm thư góp ý... Qua đối thoại, không những giúp chỉ huy các cấp nắm được tâm tư, nguyện vọng, mà còn là cơ sở để giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của quân nhân, CN&VCQP.

Hằng năm, thông qua Hội nghị người lao động, Nhà máy tiến hành ký kết Thỏa ước lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động; qua đó mọi chế độ chính sách liên quan đến người lao động đều được phổ biến đến từng người lao động, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong từng cơ quan, phân xưởng, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, giữ vững đơn vị ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Nhà máy VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Có thể nói, việc thực hiện tốt QCDCCS là “chìa khóa” để Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy A31 nắm bắt tình hình tư tưởng của quân nhân, CN&VCQP; đồng thời tạo bầu không khí chân thành, thoải mái trong Nhà máy. Đây là khâu then chốt bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

TUYẾT ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website