16 giờ:56 phút Thứ sáu, ngày 28 tháng 7 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)

Trong 2 ngày (27, 28-7), tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028). Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng Cục Chính trị); đại biểu Phòng Công tác quần chúng: Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và 183 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong toàn Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Đoàn đại biểu dự Đại hội báo công dâng Bác và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao thưởng cán bộ, đoàn viên Công đoàn xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Trước khi khai mạc Đại hội, các đại biểu đã tham gia Lễ Báo công dâng Bác và Tuyên dương Cán bộ Công đoàn tiêu biểu xuất sắc Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2018 - 2023 tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân chủng đã tặng Danh hiệu “Cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2018 - 2023” cho 20 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2018 - 2023.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng thay mặt Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc Đại hội.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đọc Dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng lần thứ IX (2023 - 2028).

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Các đại biểu dự Đại hội.

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, sự hướng dẫn của Ban Công đoàn Quốc phòng, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân chủng PK-KQ được tổ chức triển khai chặt chẽ, toàn diện và có nhiều bước phát triển mới, vững chắc; nội dung hoạt động đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân chủng và tình hình thực tế ở từng đơn vị, doanh nghiệp; có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp trong giáo dục chính trị, pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch hằng năm của đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; chất lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn được nâng lên; nền nếp, chất lượng sinh hoạt, vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn được phát huy trên nhiều lĩnh vực, nhất là nhiệm vụ sửa sữa, sản xuất, cải tiến, bảo đảm các trang thiết bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵng sàng chiến đấu của Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Quang cảnh Đại hội.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Giai đoạn 2023-2028, Đại hội xác định, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp; tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn của các cấp uỷ, chỉ huy cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với công tác công đoàn; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động ra sức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề, tiếp thu làm chủ khoa học công nghệ mới; xây dựng đội ngũ công nhân lao động có phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn vững chắc; đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Quân chủng đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn các cấp trong Quân chủng cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các tổ chức Công đoàn phải làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động; tham gia xây dựng phương án sắp xếp lại một số nhà máy, doanh nghiệp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất các phương án bố trí việc làm cho đoàn viên, người lao động sau khi sáp nhập, giải thể nhà máy, không để ảnh hưởng đến đời sống của công nhân, viên chức, người lao động. Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng TSVM; thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ. Trọng dụng những cán bộ, công nhân có đủ phẩm chất, năng lực tiếp cận với thị trường trong điều kiện hội nhập quốc tế, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công Đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028).

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX (2023-2028)
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công Đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028).

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công Đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028).

Tin, ảnh: THẾ THỦY, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website