14 giờ:5 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 , 2023

Thường vụ Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 và Kết luận 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị

Sáng 13-10, Thường vụ Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Thường vụ Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 và Kết luận 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện PK-KQ
quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị.

Thường vụ Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 và Kết luận 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó, Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị xác định một số mục tiêu cụ thể như: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra; không ngừng nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước...  

Đối với Kết luận 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị, nội dung nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14-2-2012 của Bộ Chính trị khoá XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Kết luận cũng khẳng định quan điểm: Công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chính ủy Học viện PK-KQ yêu cầu trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu nội dung nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, chiến sĩ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 và Kết luận 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đưa nghị quyết, kết luận vào thực tiễn.

Tin, ảnh: THẾ MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website