16 giờ:21 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 11 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023

Chiều 21-11, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023
Đại tá Kiều Đức Cường - Trưởng Phòng Tuyên huấn Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng của Quân chủng được triển khai toàn diện, có những chuyển biến tích cực; nội dung, hình thức, biện pháp thi đua đã có nhiều đổi mới, sát thực tế, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tập trung thi đua thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Quân chủng xác định trong năm 2023, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác thi đua, khen thưởng đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, không ngừng thi đua, nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc...

Năm 2024, Quân chủng PK-KQ xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng chặt chẽ, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; tập trung tạo nguồn, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến, tạo nên nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển. Gắn kết chặt chẽ giữa Phong trào Thi đua quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) của Đảng; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, có chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Quyến ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật về công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng mà các cơ quan, đơn vị và toàn Quân chủng đạt được trong năm 2023. Để công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2024 đạt chất lượng, hiệu quả cao, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu toàn Quân chủng đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng lên một tầm cao mới; tích cực bồi dưỡng, xây dựng nhân điển hình tiên tiến; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng Quân chủng, giai đoạn 2019-2024; tiếp tục thực hiện tốt các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định; tập trung khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật so với năm 2023; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2024

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website