15 giờ:30 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 , 2024

Đảng ủy Trung đoàn 927 sơ kết 3 năm thực hện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII

Sáng 15-3, Đảng ủy Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01), 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương (Nghị quyết 847) về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đại tá Nguyễn Như Khoát - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 371 dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng ủy Trung đoàn 927 sơ kết 3 năm thực hện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 là nội dung quan trọng; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng ủy Trung đoàn đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 và các văn bản liên quan. 100% các tổ chức đảng đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết trong kế hoạch, chương trình hành động; 100% cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên cam kết thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 gắn với thực hiện nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sát với cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao, xác định rõ khâu đột phá và quyết tâm thực hiện. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và khen thưởng tập thể, cá nhân gắn với kết quả thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Trung đoàn đã có nhận thức đúng đắn, ý thức cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thời gian tới, Đảng ủy Trung đoàn 927 xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận 01 và Nghị quyết 847; kết luận, hướng dẫn của các cấp về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức phân công, giao nhiệm cụ thể; phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng. Tiếp tục cụ thể hóa Kết luận 01 và Nghị quyết 847 vào kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng; kế hoạch, cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm. Thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 gắn với các giải pháp xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Chú trọng lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị, quy định về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ; xác định rõ các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến vững chắc về huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Trung đoàn đã trao thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.

Tin, ảnh: LAM SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website