15 giờ:10 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 5 , 2024

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7-5, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/ 7-5-2024). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu khách quốc tế…

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Đúng 7 giờ 45 phút, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu. Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ôn lại giá trị lịch sử, tầm vóc vĩ đại và những bài học kinh nghiệm quý giá của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo; bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được Nhân dân các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phát huy cao độ và tận tâm, tận lực dốc sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của cho Chiến dịch. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, tạo tiền đề cho những chiến công, thắng lợi tiếp theo của Nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta, Nhân dân ta đã lựa chọn. Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, viết tiếp bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách như Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta vừa tập trung khôi phục kinh tế - xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp Nhân dân Campuchia lật đổ và thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những thành tựu, kết quả đã đạt được; nhưng cũng không bi quan, hoang mang, dao động trước những khó khăn, thách thức; ngược lại càng áp lực, càng phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn; khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa; càng phấn khởi, tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, của các thế hệ đi trước, càng củng cố niềm tin và thấy rõ trách nhiệm với đất nước trong hiện tại và tương lai; vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích “Điện Biên phủ mới” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả; phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ, hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị; thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, phát huy mạnh mẽ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, vươn lên, nhất là đối với thế hệ trẻ; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực; tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Đội hình trực thăng của Quân chủng PK-KQ bay biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Khối Quốc huy Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi qua lễ đài.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành qua lễ đài.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Xe mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua lễ đài.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Khối xe Chỉ huy, Tổ Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ qua lễ đài.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Khối sĩ quan PK, KQ đi qua lễ đài.

Ngay sau lễ mít tinh, 11 trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cất cánh từ Sân bay Điện Biên Phủ bay qua khán đài đã mở đầu cho cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người. Tiếp đó, trong tiếng nhạc hùng tráng, 26 khối diễu binh, diễu hành của các lực lượng lần lượt tiến qua lễ đài, tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu 70 năm trước, thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lực lượng của Quân chủng PK-KQ tham gia Lễ kỷ niệm gồm 11 trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 1 khối đi và 1 khối đứng. Mặc dù thời tiết diễn biến khắc nghiệt, song, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng của Quân chủng đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng tặng hoa chúc mừng các phi công tham gia bay biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Ngay sau Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng đã đến động viên, tặng hoa cán bộ, chiến sĩ Quân chủng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website