9 giờ:37 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 1 , 2017

Năm mới, quyết tâm mới

Năm 2016 đã khép lại, toàn Quân chủng PK-KQ đã đoàn kết nhất trí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ đột xuất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số khuyết điểm: Thực hiện 3 khâu đột phá có mặt chuyển biến chậm, nhất là chất lượng hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay còn yếu; quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật chuyển biến chưa vững chắc, còn để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của một số cấp ủy có mặt còn hạn chế.

Năm mới, quyết tâm mới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Quân chủng PK-KQ, ngày 19-8-2016.
Ảnh: HẢI HẠ

Năm 2017 đang đến gần, mở ra một trang mới với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao của mỗi tập thể, cá nhân. Hơn lúc nào hết, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cần xây dựng quyết tâm quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai toàn diện, đúng trọng tâm Chương trình hành động; thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Quân chủng. Quán triệt và triển khai thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “Hiệu quả, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo an toàn bay; xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, an toàn trong các hoạt động; bồi dưỡng, xây dựng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo. Tập trung xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, luôn vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ, khả năng và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác PKLQ và các mặt công tác khác; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”. Xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo Quân chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website