11 giờ:23 phút Thứ năm, ngày 23 tháng 3 , 2017

Cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Sáng 23-3, Cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; cùng dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và 228 cán bộ, QNCN, CNVQP trong toàn Cục. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.
Cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động
Đại tá Phan Văn Tuân - Trưởng Phòng KH-TH báo cáo sơ kết
3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống,
cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Cục Chính trị.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Cục Chính trị do Đại tá Phan Văn Tuân - Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp trình bày tại Hội nghị, nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên, các cấp ủy chi bộ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng trong Cục Chính trị đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”nhận thức rõ đối tác, đối tượng, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là đối tượng tác chiến của Bộ đội PK-KQ ; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động

Cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động
Thủ trưởng Chính trị Quân chủng trao thưởng cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp trong giáo dục, quán triệt, xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả; đã kết hợp giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục cơ bản; giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, XDCQ-RLKL, đặc biệt là nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, QNCN, HSQ-BS, CNVQP trước những sự kiện chính trị nổi bật, những vấn đề nhạy cảm của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Quán triệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 100% cán bộ, QNCN, HSQ-BS, CNVQP được phổ biến, quán triệt và tham gia đóng góp ý kiến vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị trên tất cả các mặt chính trị, quân sự, kinh tế và đời sống. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng trên địa bàn tiến hành tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật có hiệu quả; tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai cứu hộ, cứu nạn... góp phần xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn...

Tại Hội nghị, các báo cáo điển hình đã làm rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay; sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị và cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, giáo dục; xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai, kiểm tra thực hiện và nhân rộng điển hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động 3 năm qua. Các báo cáo cũng đã tập trung nêu bật những thành tích nổi bật của cá nhân trong 3 năm thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, gắn với 4 nội dung của Cuộc vận động. Đặc biệt đã nêu được những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có ảnh hưởng tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, qua đó trao đổi những kinh nghiệm của bản thân trong việc phấn đấu, rèn luyện để cán bộ, QNCN, HSQ-BS, CNVQP trong Cục Chính trị học tập, phát huy và nhân rộng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của việc thực hiện Cuộc vận động. Thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động; tăng cường công tác kiểm tra, giúp đỡ cán bộ, đảng viên và quần thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ; chú trọng nêu gương sáng, tinh thần tự giác tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị để quần chúng noi theo. Kịp thời sơ kết, đánh giá nhận xét, rút kinh nghiệm, đồng thời làm tốt công tác cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, Cục Chính trị đã trao thưởng cho 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website