10 giờ:34 phút Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 , 2017

Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022)

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022), tuổi trẻ Quân chủng đang đẩy mạnh Chương trình hành động của Đại hội Đoàn Quân chủng đã đề ra, tập trung vào các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên được các tổ chức Đoàn trong toàn Quân chủng triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt, thiết thực.

Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022)
Tuổi trẻ Sư đoàn 375 tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường ở khu dân cư.

Tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11, các tổ chức Đoàn trong toàn Quân chủng đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đoàn toàn quân. Đồng thời, cổ vũ, động viên tuổi trẻ Quân chủng tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Trung tá Nguyễn Đương Vịnh - Trưởng Ban Thanh niên Quân chủng cho biết: Để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quân, ngay sau khi Đại hội Đoàn Quân chủng lần thứ IX thành công tốt đẹp, Cục Chính trị Quân chủng đã triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nhiều hoạt động xung kích hướng tới Đại hội Đoàn toàn quân. Trong đó, nổi bật là các hoạt động: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn, ĐVTN trong Quân chủng về truyền thống 65 năm ngày thành lập Thanh niên Quân đội; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, kết quả nổi bật của công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Quân chủng, Quân đội thời gian qua. Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm “Xung kích – Sáng tạo – Quyết thắng”; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm bảng ảnh, báo tường, nội san, các ấn phẩm tham dự Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Sáng tạo trẻ” của Quân chủng chào mừng Đại hội; chuẩn bị gian trưng bày tại Đại hội các hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ Quân chủng và các sản phẩm, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ tiêu biểu phục vụ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất kinh doanh, sản phẩm tăng gia chăn nuôi của tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Đoàn Văn công PK-KQ luyện tập các tiết mục tham gia Chương trình Dạ hội thanh niên chào mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn trong toàn Quân chủng đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa; tổ chức thi tìm hiểu, tọa đàm, viết bài tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động của tuổi trẻ Quân chủng thi đua chào mừng Đại hội; các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, các tập thể, cá nhân điển hình phát trên các phương tiện truyền thanh nội bộ. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị trong đó lấy đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐVTN là lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội; các hoạt động phối hợp tạo không khí thi đua trong đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân. Ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cán bộ Đoàn và ĐVTN tăng cường các hoạt động xung kích trong trực ban SSCĐ, huấn luyện làm chủ VKKT mới, cải tiến và rèn luyện kỷ luật; các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường đã giảm đến mức thấp nhất, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đối với các Học viện, Nhà trường, các học viên giành được nhiều điểm khá, giỏi trong học tập và rèn luyện, phát huy tốt tính sáng tạo, tính tự giác trong học tập. Các Câu lạc bộ “Học viên giỏi”, “Nghiên cứu khoa học” đã phát huy tốt hiệu quả góp phần nâng cao thành tích trong học tập. Ở khối các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm và khối doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh các hoạt động, thi đua xung kích, lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất thiết thực chào mừng Đại hội.

Song song với đó, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN tại Đại hội, Cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn đối với Đoàn đại biểu của Quân chủng đi dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Quân đội lần thứ IX chuẩn bị tốt ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị của TCCT về công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Quân đội lần thứ IX. Tổng hợp các ý kiến tham gia xây dựng vào các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.

Từ các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, tuổi trẻ Quân chủng đang hướng tới thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022); tập trung xây dựng các tổ chức Đoàn trong Quân chủng vững mạnh xuất sắc, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả, xây dựng lực lượng thanh niên Quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ý chí chiến đấu cao, trong sáng mẫu mực về đạo đức, lối sống, có sức khỏe tốt, ý chí phấn đấu vươn lên, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website