8 giờ:19 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 11 , 2017

Trung đoàn 250 (Sư đoàn 361):

Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát thực tiễn đơn vị

Một trong điểm nhấn của Trung đoàn 250 (Sư đoàn 361) năm 2017 chính là hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) được tiến hành hiệu quả, luôn bám sát thực tiễn và mọi hoạt động của bộ đội, qua đó góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và xây dựng đơn vị VMTD.

Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát thực tiễn đơn vị
Báo động sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 151 (Trung đoàn 250).
Thượng tá Nguyễn Văn Hồng - Chính ủy Trung đoàn 250, cho biết: “Năm 2017, Trung đoàn được chọn xây dựng điểm về hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, do vậy ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng trong Trung đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng điểm CTĐ, CTCT với nhiều chủ trương, giải pháp sát thực tế. Sau gần một năm thực hiện, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT không ngừng được đổi mới và nâng cao, đặc biệt là chất lượng hoạt động của các tổ chức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Cũng theo đồng chí Chính ủy Trung đoàn, để thực hiện hiệu quả, có chiều sâu hoạt động CTĐ, CTCT, đầu năm 2017, Trung đoàn tổ chức lớp tập huấn và triển khai xây dựng điểm CTĐ, CTCT cho đội ngũ cán bộ chính trị và bí thư cấp ủy, trong đó đi sâu thống nhất việc đăng ký sổ sách văn kiện, văn bản, sổ sách CTĐ, CTCT theo đúng hướng dẫn của trên; các biện pháp nắm, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ ở đơn vị cơ sở; phương pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức, giáo dục chính trị cho các đối tượng, hoạt động dân vận, kết nghĩa... Trung đoàn lập tổ công tác do đồng chí Phó Chính ủy làm tổ trưởng, có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Vào thứ 5 hàng tuần, tổ công tác Trung đoàn tiến hành kiểm tra nền nếp đăng ký sổ sách CTĐ, CTCT; công tác nắm, giải quyết tư tưởng ở đơn vị… Đồng thời, Trung đoàn đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đội ngũ cán bộ, trong đó cán bộ chính trị làm nòng cốt để tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT. Với phương châm ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có hoạt động CTĐ, CTCT nên đã góp phần quan trọng vào xây dựng và nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Với các giải pháp đồng bộ, thời gian qua, hoạt động CTĐ, CTCT ở Trung đoàn 250 đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh nguồn kinh phí bảo đảm của trên cấp, các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn đã huy động công sức của bộ đội để củng cố và làm mới hệ thống pa nô, tranh cổ động, bảng tin, bồn hoa, cây cảnh, hòn non bộ; đã xây dựng 6 công trình chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ và chỉ tiêu các mặt công tác của năm 2017; tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng kế hoạch; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân chủng và đơn vị. Tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ quần chúng Trung đoàn và tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017) ở các tiểu đoàn và Trung đoàn; duy trì nghiêm nền nếp nắm, quản lí và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội; thực hiện nghiêm nền nếp thông tin chuyên đề, thông báo chính trị, thời sự theo quy định.

Đảng ủy Trung đoàn, các cấp ủy đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của cấp trên, Trung đoàn đến mọi cán bộ, chiến sĩ; triển khai nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác năm, nghị quyết lãnh đạo các tháng, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017 theo đúng quy định, hướng dẫn và bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trung đoàn đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm kỷ luật liên quan đến thực hiện nhiệm vụ theo chức trách và quy định của Quân đội. Cùng với đó, Trung đoàn đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, tình hình chính trị nội bộ; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đơn vị bạn để giữ vững đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia hiệu quả xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa…

Cùng với các mặt công tác khác, nhờ việc quan tâm đúng mức và đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT nên đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là cơ sở, tiền đề để Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: BÍCH PHƯỢNG-NHƯ NGỌC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website