5 giờ:10 phút Thứ ba, ngày 6 tháng 2 , 2018

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bảo đảm Hậu cần trong Quân chủng PK-KQ

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; sự chỉ đạo của cơ quan Tổng cục Hậu cần, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần; công tác hậu cần của Quân chủng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng ngành Hậu cần đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác hậu cần, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đều hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, chất lượng nâng lên; đời sống bộ đội được giữ vững và có mặt cải thiện…. Đây là tiền đề để toàn Quân chủng tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu cần trong thời gian tới.

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bảo đảm Hậu cần trong Quân chủng PK-KQ
Đại tá Phạm Xuân Cương - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ.

Năm 2017, công tác hậu cần đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của các cơ quan, đơn vị; tập trung ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng cơ động, diễn tập, bắn, ném bom đạn thật của lực lượng Phòng không, Không quân, huấn luyện dã ngoại; chú trọng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới; phòng chống dịch bệnh; xây dựng công trình; vận chuyển lực lượng, vũ khí trang bị, vật chất cho các nhiệm vụ; thực hành tiết kiệm có hiệu quả; nơi ăn, ở và đời sống sinh hoạt bộ đội giữ ổn định, có phần cải thiện. Chú trọng bảo đảm cho các sân bay, trạm ra đa, các đảo; Hậu cần các cấp thực hiện nghiêm quy định thường trực SSCĐ và nền nếp chế độ báo cáo hậu cần đúng quy định; quản lý chặt chẽ vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ.  

 Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, năm 2018, ngành Hậu cần Quân chủng quán triệt Nghị quyết, mệnh lệnh quân sự, chỉ lệnh công tác hậu cần các cấp; chủ động triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm an toàn bay trong tình hình mới. Ngành Hậu cần Quân chủng chủ động tạo nguồn bảo đảm vật chất hậu cần, thực hiện phân cấp hợp lý cho đơn vị kết hợp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, mở rộng đấu thầu trong mua sắm, tạo nguồn; đồng thời, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác hậu cần. Năm 2018, ngành Hậu cần Quân chủng tập trung vào những nội dung trọng tâm:

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bảo đảm Hậu cần trong Quân chủng PK-KQ
Chăm sóc rau xanh ở Tiểu đoàn 73, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363. Ảnh: CTV

Đối với công tác xăng dầu, vận tải; các đơn vị cần nắm vững nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu và khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ. Tổ chức tiếp nhận đầy đủ, kịp thời, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các chủng loại xăng dầu bảo đảm cho các nhiệm vụ của Quân chủng năm 2018 và gối đầu quý I/2019. Duy trì nghiêm chế độ theo dõi đăng ký, thống kê; báo cáo; thanh quyết toán ở các cấp. Thực hiện tiết kiệm 10% hạn mức xăng dầu giữ lại tại kho Bộ Quốc phòng (trừ nhiên liệu bay và xăng dầu mỡ phục vụ bay). Hiệp đồng chặt chẽ với Quân chủng Hải quân vận chuyển bảo đảm nhiên liệu bay cho đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây. Tổ chức mua sắm thay thế, bổ sung trang bị đồng bộ khí tài xăng dầu; duy trì và đầu tư xây dựng cơ sở kho, trạm xăng dầu các cấp; quản lý tốt chất lượng xăng dầu phục vụ bay kịp thời, an toàn. Để hoàn thành công tác vận tải, các đơn vị thực hiện tốt việc phân cấp, hợp đồng công tác vận tải; kết hợp chặt chẽ các loại hình vận tải đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vận chuyển, vật chất hậu cần, trang bị vũ khí khí tài và cơ động lực lượng bảo đảm an toàn. Nắm vững tình hình giao thông, thời tiết, khả năng bảo đảm chân hàng và yếu tố liên quan, tổ chức vận chuyển đầy đủ, kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Đối với công tác quân nhu, chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm ăn, mặc của bộ đội.  Nắm chắc diễn biến giá cả thị trường, khí hậu, thời tiết để quản lý tốt công tác khai thác lương thực, thực phẩm. Phát huy tốt các nguồn lực, chú trọng hiệu quả các trại chăn nuôi tập trung, vườn rau chuyên canh và mô hình VAC cấp tiểu đoàn, phấn đấu giá trị lãi thu được từ TGSX và dịch vụ hậu cần đạt 1.300.000 đồng/người/năm trở lên; sử dụng hiệu quả sản phẩm TGSX thiết thực cải thiện đời sống bộ đội. Tiếp tục tổ chức vận hành an toàn bếp lò hơi cơ khí, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn trong sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định, sửa chữa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Quản lý tốt khâu tiếp nhận, chế biến, vệ sinh ATTP. Tiếp nhận, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn quân trang, trang thiết bị quân nhu cho các đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Chỉ đạo các đơn vị chủ động nâng cao chất lượng dự báo, giám sát và phòng chống dịch bệnh; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội. Tổ chức tốt công tác khám tuyển, giám định sức khỏe phi công, thành viên tổ bay, học viên bay và khám định kỳ sức khỏe năm cho 100% cán bộ, nhân viên, HSQ-BS trong toàn Quân chủng. Chủ động tuyên truyền, phòng chống, không để dịch lớn xảy ra ở đơn vị. Tăng cường chỉ đạo Viện Y học PK-KQ và bệnh xá các đơn vị nâng cao hiệu quả thu dung, cấp cứu điều trị và công tác bảo hiểm y tế quân nhân.

Thực hiện định hướng của Bộ Quốc phòng, công tác doanh trại ưu tiên đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm, đơn vị mới thành lập, di dời, công trình chuyển tiếp để hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018. Đầu tư công trình nước sạch sinh hoạt, ưu tiên các đơn vị vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn về nguồn nước. Năm 2018 tiếp tục khai thác nhiều nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng, cải tạo sửa chữa và lắp đặt thiết bị tắm nước nóng bằng lò hơi cho một số đơn vị đóng quân ở vùng rét đậm theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức mua sắm doanh cụ tập trung theo thiết kế mẫu; thực hiện tốt chủ trương “Giữ tốt - dùng bền - an toàn - tiết kiệm” và duy trì số lượng, chất lượng doanh cụ bảo đảm đủ cho bộ đội sinh hoạt. Đẩy nhanh tiến độ hợp thức đất quốc phòng, phấn đấu hết năm 2020 có 80% điểm đất quốc phòng đang quản lý được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chú trọng công tác xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện, coi trọng công tác huấn luyện bảo đảm hậu cần cho quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; bảo đảm cho các loại vũ khí trang bị mới; nâng cao sức cơ động trên các loại địa hình; bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt dã ngoại dài ngày trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, nâng cao khả năng thực hành bảo đảm các tình huống sát thực tiễn chiến đấu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hậu cần. Tổ chức tập huấn các chuyên ngành hậu cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; thi nâng bậc thợ, nhân viên kỹ thuật hậu cần - tài chính theo phân cấp. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng. Qua đó, kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quân sự; xây dựng Đảng bộ Cục Hậu cần TSVM, Đơn vị VMTD năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đại tá PHẠM XUÂN CƯƠNG

- Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website