14 giờ:45 phút Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 , 2018

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370

Ngày 30-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) do Đại tá Lương Đại Phong - Trưởng phòng Điều lệnh, Cục Quân huấn, BTTM làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả công tác kiểm soát quân sự, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn tại Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác kiểm soát quân sự, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn tại Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370 
Đại tá Lương Đại Phong – Trưởng phòng Điều lệnh, Cục Quân huấn, BTTM
kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 367.

 Tại các Sư đoàn, sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả công tác kiểm soát quân sự, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn năm 2018, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế trên các nội dung: Công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn; hoạt động kiểm soát quân sự, canh phòng; công tác quản lý, sử dụng phương tiện quân sự, bảo đảm an toàn trong tham gia giao thông; phỏng vấn cán bộ, chiến sĩ về ý thức trách nhiệm, lợi ích, tầm quan trọng, các giải pháp trong việc xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn.

Báo cáo của các đơn vị cũng như nhận xét của Đoàn kiểm tra cho thấy, năm 2018, các sư đoàn đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định, quy chế của Nhà nước và Quân đội về công tác kiểm soát quân sự, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Cơ quan sư đoàn và các đơn vị có sự chuyển biến rõ nét, vững chắc về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, củng cố xây dựng cảnh quan, môi trường. Trong năm 2018, Sư đoàn 367 không có vụ việc nghiêm trọng, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối, vụ việc thông thường của cả 2 sư đoàn đều giảm.

 Kết luận kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã biểu dương những kết quả đạt được của 2 sư đoàn trong công tác kiểm soát quân sự, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục những khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tổ chức tốt công tác kiểm soát quân sự, đóng quân canh phòng, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website