13 giờ:5 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 10 , 2019

Đảng ủy Cục Chính trị Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Sáng 21-10, Đảng ủy Cục Chính trị Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Cục Chính trị Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng thông báo kết quả
Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Hội nghị lần thứ 11 diễn ra tại TP Hà Nội từ ngày 7 đến 12-10-2019. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018; bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Khóa XII…

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị PK-KQ cần tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thông qua.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website