9 giờ:49 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 4 , 2020

Hỏi-đáp về bảo hiểm xã hội

Đồng chí CNQP Hoàng Văn T, Nhà máy Z hỏi: Điều kiện hưởng chế độ BHXH một lần đối với CN, VCQP, LĐHĐ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Nghị quyết số 93/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với CNQP, VCQP và LĐHĐ được quy định như sau:

- Đối với CNQP, VCQP, LĐHĐ đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1,2 và 4 Điều 54 Luật BHXH năm 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH.

- Ra nước ngoài định cư;

- Bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những những bệnh khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư 56/2017/TT- BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế.

Đồng chí CNQP Nguyễn Thị H, đơn vị K, hỏi: Tôi đã 55 năm 1 tháng tuổi đời, nhưng có 19 năm 8 tháng đóng BHXH. Vậy tôi đã đủ điều kiện nghỉ hưu hay chưa? Nếu chưa đủ nhưng tôi muốn nghỉ hưu thì tôi phải làm như thế nào?

Trả lời:

- Như vậy, đồng chí đủ điều kiện về tuổi đời để nghỉ hưu, nhưng còn thiếu số năm tham gia BHXH (chưa đủ 20 năm).

- Tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 59/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định:  Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng BHXH cho những tháng còn thiếu.

- Đối chiếu với quy định trên, đồng chí còn thiếu 4 tháng mới đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí. Do vậy, nếu đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu thì sẽ được đóng BHXH một lần cho 4 tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất (22%) để đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc và được nhận lương hưu ngay tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH.

Chị Nguyễn Thanh H, ở tỉnh Q, hỏi: Chồng tôi đang công tác tại một nhà máy thuộc Tổng cục X, chồng tôi sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định vào tháng 6-2019 và khi đó đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 28 năm, vậy cách tính mức lương hưu sẽ như thế nào?

Trả lời:

Mức hưởng lương hưu hằng tháng đối với chồng chị thực hiện theo Điều 56 Luật BHXH năm 2014:

Từ ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, nếu chồng chị nghỉ hưu theo điều kiện thông thường vào tháng 6-2019 thì: 17 năm đóng BHXH được tính là 45%; 11 năm còn lại x 2% = 22%. Mức lương hưu của chồng chị sẽ là: 45% + 22% =  67%.

Ông Nguyễn Văn S tỉnh X, hỏi: Trong trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư thì được giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ bảo hiểm xã hội của người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được thực hiện như sau:

- Người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 2 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

BBT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website