9 giờ:37 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 , 2020

Sư đoàn 365 triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị

Trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 365 thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), bám sát từng nhiệm vụ, hoạt động của bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, hiệu quả trên các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), Sư đoàn vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sư đoàn 365 triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị
Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 365 nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất.

Quán triệt quan điểm: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt Quân đội nhân dân Việt Nam” và nhận thức rõ vị trí, vai trò của hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân đội là nhân tố cơ bản góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của đơn vị; những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 luôn chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp với phương châm “Ở đâu có hoạt động của bộ đội thì ở đó có hoạt động CTĐ, CTCT”. Trong đó xác định: Công tác tổ chức xây dựng Đảng là khâu then chốt, quyết định. Vì vậy, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo và tổ chức duy trì nghiêm nền nếp chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy đảng đã xây dựng và bám sát quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp chi bộ; trọng tâm là sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng lấy chất lượng làm chính, không chạy theo số lượng; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, của cấp trên trước cấp dưới, của đảng viên trước quần chúng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng đối với các tổ chức đảng còn yếu kém, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ có mặt còn hạn chế.

Đối với công tác cán bộ, Đảng ủy thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục nâng cao phẩm chất năng lực, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt khâu đột phá “Đề cao trách nhiệm và phương pháp, tác phong công tác đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”, trong đó làm chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của cán bộ đối với công việc, với đơn vị và với bộ đội, thực hiện tốt phương châm “cơ quan làm việc theo chức năng, cán bộ làm việc theo chức trách”. Lấy chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị hằng năm để phân loại, đánh giá cán bộ, điều động bổ nhiệm, không dựa vào bằng cấp hay báo cáo. Thực hiện có hiệu quả chính sách cán bộ, hậu phương cán bộ; xét đề nghị nâng lương, thăng quân hàm, cử cán bộ đi đào tạo tại các học viện, nhà trường đúng thủ tục nguyên tắc.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), diễn tập, bắn đạn thật… hoạt động CTĐ, CTCT luôn là “mũi nhọn”, “tiên phong” nhằm giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho bộ đội. Cùng với đó, thường xuyên lựa chọn các thành phần tham gia bảo đảm tốt các yếu tố về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ; nắm bắt quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, động viên bộ đội quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đảng xây dựng nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo vào các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ quan trọng. Trong từng nhiệm vụ đều phát động phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa rộng khắp, qua đó xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát huy hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, Đảng ủy Sư đoàn 365 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ xây dựng địa bàn, đơn vị an toàn; nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp, diễn tập bắn đạn thật, kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ của chiến sĩ mới…. Công tác dân vận chính sách cũng có nhiều chuyển biến với các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”…; các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Từ những giải pháp thiết thực, hiệu quả của hoạt động CTĐ, CTCT, thời gian qua, Sư đoàn 365 luôn giữ vững sự ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của đơn vị được nâng cao toàn diện trên cả 4 mặt công tác: Tham mưu, chính trị, kỹ thuật, hậu cần. Đặc biệt, vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được phát huy. Kết quả rà soát phân loại 6 tháng đầu năm 2020 có 88,9% tổ chức đảng, 86,2 đảng viên và 85,3% cán bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, bồi dưỡng kết nạp 43 đảng viên mới.

Với những kết quả đã đạt được, thời gian còn lại của năm 2020, Đảng bộ Sư đoàn 365 tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ,  giữ vững sự ổn định và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tích cực xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, không để văn hóa phẩm, độc hại xâm nhập vào trong đơn vị; đồng thời tích cực củng cố cảnh quan, môi trường, chính qui, xanh, sạch, đẹp; giúp cho bộ đội yên tâm, yêu mến đơn vị, quyết tâm xây dựng đơn vị đạt VMTD “mẫu mực tiêu biểu”.

Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn 365
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website