6 giờ:7 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 9 , 2016

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày 23-8-2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 Thông tư gồm 14 điều, quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng. Thông tư này áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

Tại Điều 3, Thông tư quy định các chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau: 1- Các trường hợp nghỉ hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gồm: nghỉ hằng tuần; nghỉ phép hằng năm; nghỉ phép đặc biệt; nghỉ ngày lễ, tết; nghỉ an dưỡng, điều dưỡng; nghỉ chuẩn bị hưu. 2 - Nghỉ chế độ ốm đau, chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2016.

Thông tư này bãi bỏ Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 149/2002/QĐ-BQP ngày 15-10-2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ nghỉ của sĩ quan tại ngũ và thay thế Quyết định số 126/2002/QĐ-BQP ngày 16-9-2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ nghỉ của công nhân viên quốc phòng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8-10-2016.

Toàn văn Thông tư trong File đính kèm!

Theo Bqp.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website