20 giờ:23 phút Thứ bảy, ngày 1 tháng 10 , 2016

Hiệu quả và những vấn đề đặt ra sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 51 ở Quân chủng Phòng không-Không quân

Bài 2: Những bất cập trong quá trình thực hiện

Đại tá Nguyễn Văn Cảm - Chính ủy Cục Hậu cần cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết 51. Đó là, một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Quân chủng, có cả cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng các cấp nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết 51 và các văn bản thể chế hóa để thực hiện nghị quyết ở cơ quan, đơn vị mình.

>>> Bài 1: Hiệu quả từ cơ chế

Việc ban hành văn bản của cấp có thẩm quyền để thực hiện nghị quyết có những điểm chưa rõ, chưa thống nhất, khó triển khai thực hiện, hoặc chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn, nhất là trong điều lệnh, điều lệ và một số quy chế, quy định, như: về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ chủ trì quân sự, chính trị; về biên chế chức danh, tên gọi chính ủy, chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm CTĐ, CTCT và mô hình, cấp độ tổ chức cơ quan chính trị ở một số loại hình cơ quan, đơn vị; về xác định vai trò, phạm vi chủ trì về chính trị của bí thư đảng ủy và về công tác đào tạo đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm CTĐ, CTCT và cơ cấu nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp trên, nhất là ở khối doanh nghiệp… Mặt khác, nhiều nơi chưa cụ thể hóa và phân công rõ công việc giữa chính ủy, chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm CTĐ, CTCT với cấp phó của các chức danh đó, nên chưa phát huy hết khả năng, trách nhiệm của cấp phó trong thực hiện nhiệm vụ…
Bài 2:  Những bất cập trong quá trình thực hiện
Trung đoàn trưởng và Chính ủy Trung đoàn 916 cùng nghiên cứu
xây dựng kế hoạch chiến đấu trong Hội thi Trung (lữ) đoàn trưởng,
Chính ủy giỏi cấp Quân chủng năm 2016.

Để làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến nguyên nhân của những bất cập, Đại tá Trương Mậu Thạp - Trưởng Phòng Cán bộ, lý giải: Trước tiên, để Nghị quyết 51 phát huy hiệu quả, hiệu lực hơn nữa, các cấp cần thấm nhuần rõ hơn nội hàm “chủ trì về chính trị”. Chủ trì về chính trị tức là chính ủy, chính trị viên không đứng ngoài bất kỳ tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động nào của đơn vị. Chủ trì về chính trị bao trùm mọi hoạt động của đơn vị. Nó có chức năng, nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, kiểm tra để mọi hoạt động của tổ chức, cá nhân trong đơn vị tiến hành theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Tuy nhiên, để làm được điều đó, đội ngũ chính ủy, chính trị viên phải có trình độ chuyên môn, năng lực tổng hợp cao mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mình đảm nhiệm. Thực tiễn ở Quân chủng PK-KQ, cán bộ chính trị, đội ngũ chính ủy, chính trị viên trẻ nhiều nơi trình độ, năng lực tổng hợp chưa đáp ứng, nhất là đội ngũ chính trị viên đại đội, phi đội…

Cũng theo Đại tá Trương Mậu Thạp, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 51 ở Quân chủng, chúng ta mạnh dạn nhìn thẳng vào đội ngũ chính ủy, chính trị viên để thấy rõ những hạn chế, yếu kém làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 51. Bên cạnh những chính ủy, chính trị viên có trình độ, năng lực, kiến thức toàn diện, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ngang tầm với cương vị, chức trách được giao vẫn còn một số chính ủy, chính trị viên chưa đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chính trị viên cấp đại đội, tiểu đoàn. Sở dĩ đề cập tới thực tế này là nói đến đội ngũ cán bộ chính trị mới ra trường. Nếu ở người chỉ huy thì ít nhất cũng phải có thời gian tương đối rèn luyện qua thực tiễn ở cấp trung đội, sau đó mới lên tới đại đội, trạm, tiểu đoàn… trong khi đó, cán bộ chính trị mới ra trường ít nhất cũng phải bổ nhiệm đến chính trị viên phó đại đội, chính trị viên đại đội, trạm… bên cạnh đó, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT còn hạn chế, ấy là chưa nói đến việc, nắm bắt, sâu sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Từ việc trình độ kiến thức, năng lực, kinh nghiệm công tác của một số chính ủy, chính trị viên ở các cấp, nhất là chính trị viên cấp đại đội, tiểu đoàn, cá biệt có cả cấp cơ sở có mặt còn hạn chế, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của người chủ trì về chính trị nhưng lại chưa chuyên tâm nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ toàn diện dẫn tới hiệu quả cảm hóa, vận động, thuyết phục cấp dưới, đồng cấp còn hạn chế. Đơn cử như nếu chính ủy, chính trị viên của một đơn vị chiến đấu mà chưa hiểu cặn kẽ tính năng kỹ chiến thuật, phương pháp tác chiến của vũ khí, trang bị kỹ thuật được giao thì tiến hành CTĐ, CTCT đã gặp khó khăn, ấy là chưa muốn nói đến thực hiện đầy đủ nội hàm “chủ trì về chính trị”. Tất nhiên, đi cùng với đó, việc giải quyết mối quan hệ công tác giữa chính ủy, chính trị viên người chỉ huy sẽ nảy sinh những bất cập, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ, gây mất đoàn kết nội bộ; ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Đại tá Hoàng Đình Sơn – Trưởng Ban Tổng kết CTĐ, CTCT cho rằng, bên cạnh những khó khăn bất cập trên, còn có những bất cập cần có lộ trình để thực hiện Nghị quyết 51 tốt hơn, đó là một số đơn vị người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên có sự chênh lệch về tuổi đời, tuổi quân, cấp bậc quân hàm, trình độ năng lực, kinh nghiệm công tác, nhiều đồng chí chính ủy, chính trị viên có tuổi đời, tuổi quân, quân hàm thấp hơn, năng lực, kinh nghiệm công tác chưa bằng người chỉ huy… dẫn tới còn thiếu tự tin chưa phát huy được vai trò của mình theo nhiệm vụ chức trách. Cá biệt, có đơn vị mà chính ủy, chính trị viên thiếu quyết đoán, còn trông chờ, ỷ lại vào người chỉ huy, trong khi đó người chỉ huy chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ chưa triệt để, chậm đổi mới phương pháp, tác phong công tác, giải quyết mối quan hệ công tác với chính ủy, chính trị viên chưa hài hòa, vẫn xem chính ủy, chính trị viên như cấp phó của mình nên vai trò của chính ủy, chính trị viên chưa được phát huy đầy đủ,  hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao. Tất nhiên, theo tinh thần Nghị quyết 51 là chưa được.

NGÔ TIẾN MẠNH

>>> Bài cuối: Để Nghị quyết 51 ở Quân chủng đạt hiệu quả cao

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website