19 giờ:47 phút Thứ năm, ngày 11 tháng 8 , 2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X (2022-2027)

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng

Trong 2 ngày (10 và 11-8), Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, giai đoạn 2022-2027. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị), Quân chủng Hải quân, BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển, BTL Thủ đô Hà Nội; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng và 274 đại biểu đại diện cho gần 20.000 cán bộ, ĐVTN trong toàn Quân chủng.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Đại tá Hoàng Văn Lâu – Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc Đại hội.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Đồng chí Chính ủy Quân chủng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Quang cảnh Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2017-2022); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) 5 năm (2022-2027); thảo luận đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (2022-2027) và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá kết quả đã làm được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn mới.

Theo đó, trong 5 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp, các hoạt động CTĐ&PTTN đã phát huy vai trò xung kích, hoạt động đúng chức năng, có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho ĐVTN được triển khai chặt chẽ; nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; chất lượng ngày càng được nâng lên. Các phong trào thi đua của tuổi trẻ đã phát huy hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với Phong trào Thi đua quyết thắng với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều đoàn cơ sở có phong trào thanh niên và chất lượng xây dựng tổ chức đoàn tốt, nhiều năm liền đạt vững mạnh, được tặng cờ, bằng khen của Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị và Quân chủng. Đặc biệt, các hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa đã mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện rõ nét nhất trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, “đền ơn đáp nghĩa”… nhất là trong đại dịch COVID-19 với hàng ngàn lượt tổ, đội thanh niên tình nguyện, quyên góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn bộ quần áo, đồ dùng học tập ủng hộ nhân dân các địa phương, góp phần giúp đỡ nhân dân, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng cải thiện một phần đời sống vật chất tinh thần; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội xác định thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Một là, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; Hai là, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn; Ba là, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xung kích ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm pháp luật, kỷ luật trong tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ. Đi cùng với đó là phương hướng, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ&PTTN trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tuổi trẻ Quân chủng trong giai đoạn 2017-2022; đồng thời đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong CTĐ&PTTN của thanh niên Quân chủng đã được nêu trong báo cáo; nhất là thực trạng một số tổ chức đoàn chưa nắm vững diễn biến tư tưởng của ĐVTN, còn để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Để hoạt động CTĐ&PTTN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu tổ chức đoàn các cấp chú trọng bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào sự nghiệp đổi mới của Đảng cho thanh niên Quân chủng. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để đưa cán bộ, ĐVTN vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và Quân chủng; nhất là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và môi trường văn hóa. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và hành động, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng. Nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp, hoạt động với các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó. Đồng thời, mỗi cán bộ, ĐVTN cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng trong tình hình mới.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu các đồng chí có phẩm chất, năng lực, trình độ vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027) với số phiếu tín nhiệm cao; qua đó, góp phần để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X (2022-2027) thành công tốt đẹp.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Đại tá Hoàng Văn Lâu – Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và Thượng tá Nguyễn Đức Cương – Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Thanh niên Quân chủng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” giai đoạn 2017-2022.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Ban Tổ chức chấm điểm các gian trưng bày tại Đại hội.

Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng
Màn trống hội của cán bộ, ĐVTN Sư đoàn 365 trong đêm Dạ hội thanh niên.

Trước đó, trong các hoạt động bên lề của Đại hội, các đại biểu đã tham dự lễ báo công và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và danh bia các anh hùng liệt sĩ Quân chủng PK-KQ; tiến hành phiên trù bị và tổng kết trao thưởng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội và trao thưởng trưng bày sản phẩm, đề tài, sáng kiến bảo đảm chặt chẽ. Đồng thời tham gia Dạ hội thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ PK-KQ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo” với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn múa hát tập thể... thể hiện rõ ý chí và khát vọng của tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

THÁI SƠN, BÙI ĐỨC, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website