9 giờ:11 phút Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị

Từ ngày 27 đến 31-3, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức các Đoàn công tác do thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn đi kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Quân chủng PK-KQ và lực lượng PK-KQ toàn quân; kết quả tháng đầu huấn luyện, triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2023 tại các đơn vị trong Quân chủng. Đoàn kiểm tra các đơn vị khu vực Miền Bắc do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn; Đoàn kiểm tra các đơn vị Miền Trung và Miền Nam do Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn kiểm tra có thủ trưởng một số cơ quan và phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 363.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị
Đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 371.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 367.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 238, Sư đoàn 363.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra nền nếp hoạt động Thư viện tại Sư đoàn 367.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị
Kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 371.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị
Kiểm tra thông qua giáo án huấn luyện Điều lệnh đội ngũ tại Trung đoàn 935, Sư đoàn 370.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả tháng đầu huấn luyện và triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 các đơn vị
Kiểm tra nhận thức bộ đội tại Tiểu đoàn 122, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo, các Đoàn đã trực tiếp kiểm tra kết quả triển khai Quy định chế độ SSCĐ của Quân chủng PK-KQ và lực lượng PK-KQ toàn quân; công tác triển khai nhiệm vụ CTĐ,CTCT; kết quả huấn luyện tháng đầu năm 2023. Trong đó, tập trung kiểm tra kết quả vận dụng, tổ chức thực hiện Quy định chế độ SSCĐ trong đơn vị, hệ thống văn kiện tác chiến, công tác bảo đảm cho SSCĐ; kiểm tra kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê, tài liệu, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, kết quả tháng đầu huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới; kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ,CTCT, công tác giáo dục chính trị, nền nếp, chế độ công tác xây dựng đảng, công tác quản lý tư tưởng bộ đội…

Qua đánh giá kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt đầy đủ các quy định và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ về công tác SSCĐ; hệ thống văn kiện chiến đấu, sổ sách, giáo án huấn luyện và các cơ sở vật chất khác bảo đảm đầy đủ theo quy định. Tổ chức huấn luyện toàn diện đồng bộ trên các mặt, nhất là kết quả huấn luyện kíp chiến đấu phòng không; huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu theo kế hoạch, tiến trình đề ra trong tháng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai đồng bộ, thống nhất; các hướng dẫn mới được cập nhật, triển khai thực hiện nghiêm túc. Hệ thống tổ chức Đảng tổ chức lãnh đạo các nhiệm vụ bảo đảm đúng quy chế làm việc, có phân công cụ thể cho cá nhân phụ trách. Các đơn vị đã chủ động nắm bắt và quản lý tình hình tư tưởng các đối tượng; bộ đội cơ bản phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kỹ thuật, hậu cần thường xuyên đã có nhiều cố gắng, vũ khí trang bị kỹ thuật, máy bay, xe máy… bảo đảm chất lượng, có hệ số kỹ thuật cao đáp ứng tốt cho nhiệm vụ trực ban SSCĐ, huấn luyện và huấn luyện bay; cảnh quan môi trường, doanh trại được tu sửa, củng cố tốt…

Kết luận kiểm tra, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng biểu dương những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong tháng đầu huấn luyện. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng khắc phục những điểm còn tồn tại mà Đoàn công tác đã chỉ ra; chú trọng giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; bám sát phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; thường xuyên cập nhật, bổ sung, nâng cao chất lượng hệ thống văn kiện chiến đấu, xây dựng chính qu; trong thực hiện phải xác định lộ trình cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị, nhất là trong huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay phải bảo đảm “thận trọng, vững chắc, an toàn”. Đối với nội dung “3 tiếng nổ” của chiến sĩ mới, phải tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc trước khi thực hiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, bảo đảm mỗi cán bộ phải thực sự là người chỉ huy, người cán bộ và người thầy của bộ đội; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị súng bộ binh theo quy định. Duy trì có hiệu quả nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và giải quyết tốt các chế độ chính sách, chính sách hậu phương Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm bộ đội yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, từng cơ quan, đơn vị phải tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của bộ đội, giữ vững đơn vị ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ, CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website